www.leida.co.il   
 

ניוזלטר אמנות הלידה, גיליון 30

 מאת: רותי קרני הורוביץ

<p align="right">&nbsp;<span><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span><a href="http://www.leida.co.il"><img style="FLOAT: right" src="http://www.leida.co.il/media/leida.jpg" border="0" alt="" width="93" height="63" /></a></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.dulot.co.il"><img style="FLOAT: right" src="http://www.leida.co.il/media/dulot.jpg" border="0" alt="" width="97" height="63" /></a></span></font><span><br /><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.leida.co.il/school"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img style="float: right;" src="http://leida.co.il/media/banner_forums.jpg" border="0" alt="" width="200" height="45" /></font></a></span></span></p>
<div>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><span><a href="http://www.leida.co.il/school"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">www.leida.co.il/school</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; </font><a href="/http://www.dulot.co.il" target="_blank"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">www.dulot.co.il</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font><a href="/http://www.leida.co.il" target="_blank"><font face="arial,helvetica,sans-serif">www.leida.co.il</font></a><a href="/login/www.dulot.co.il"></a></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<span lang="HE">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">[[שם]] שלום,</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">לפניך גיליון 30 של ניוזלטר אמנות הלידה.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">כתריסר אייטמים חדשים בגיליון זה. לאחריהם מדור אירועים, מתכון, וקופונים בלעדיים.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>שיטת התחנות</strong> היא פרי עבודתה של המורה ליוגה להריון ולאחר לידה <strong>שירלי בנטואיץ'</strong> בעשור האחרון ויותר. השיטה, המשלבת בין עקרונות היוגה ובין עקרונות הלידה הפעילה, כוללת עשר 'תחנות עבודה' להתמודדות עם צירים בשלב הראשון של הלידה. מה ניתן לעשות עם שרפרף בחדר הלידה? מהן תועלות ה'חתול'? מתי להשתמש במים? באסלה? ובשידה? קראו עוד </font></span><a href="http://www.leida.co.il/page.asp?id=99208"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.leida.co.il/page.asp?id=99208</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="HE"><strong>ארגון קוקריין</strong> הינו גוף בינלאומי עצמאי המתמחה בסקירה שיטתיות של מחקרים איכותיים בנושאים רפואיים ובעיקר בתחום התערבויות רפואיות. <strong>מה אומרים המחקרים על משמעות התמיכה הרציפה בלידה</strong></span><span dir="ltr">?</span><span lang="HE"> <strong>נאורה אלתרמן</strong>, מדריכה להכנה ללידה ודולה, בוגרת ביה"ס אמנות הלידה, ביולוגית, כימאית ובעלת תואר שני בביולוגיה בתחום גנטיקה של האדם, מביאה את תמצית הסקירה שפרסם הקוקריין בנושא הדולה. קראו עוד </span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><a href="http://www.leida.co.il/neora/show.asp?art=5&amp;t=l"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.leida.co.il/neora/show.asp?art=5&amp;t=l</font></span></a></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>איך להקשיב לסיפור לידה? נועה ברקת</strong>, יועצת ביוגרפית ומלווה לאמהות, מספרת: נשים משתוקקות לספר את סיפור הלידה שלהן. הן אולי יגידו בהתחלה "זה היה נורא", "אני לא רוצה לחשוב על זה בכלל", אבל כמעט באותה נשימה יספרו לך כל מה שתרצי לדעת. את תראי שאם תקשיבי באמת טוב... לא תוכלי שלא לאהוב אותה... התעניינות במישהו אחר היא לא דבר מאד טבעי לנו. באופן רגיל אנחנו אוהבים לשמוע את הסיפורים של עצמנו... אחד הדברים הכי פשוטים זה להתחיל לשאול ממה שמעניין ומעסיק אותנו. היא מספרת לך משהו כמו: "המים ירדו לי אבל לא התחילו צירים המון זמן" &ndash; את עדיין לא יודעת המון פרטים חשובים: איפה היא נמצאת? מה היא עושה? מה השעה? נסי להיכנס לראש שלה, ל"סרט" שלה. קראו עוד</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><a href="http://www.leida.co.il/noabareket/show.asp?art=16&amp;t=l"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.leida.co.il/noabareket/show.asp?art=16&amp;t=l</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>ד"ר קרלוס רוזנברג</strong>, מיילד וגינקולוג מומחה, התמחה בשנתיים האחרונות בהפטונומיה, תקשורת עם עוברים. מאמר מלא בנושא הפטונומיה מתבשל לקראת הגיליון הבא. במכתב נרגש לנשים הרות, הנושאות בימים אלו את עוברי העתיד, קורא הרופא לנשים הרות שלא להתמקד בענייני מלחמה אלא בעתיד עובריהן. קבלו <strong>מרשם רפואי לאסקפיזם חיובי </strong></font></span><a href="http://www.leida.co.il/page.asp?id=99207"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.leida.co.il/page.asp?id=99207</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="HE"><strong>אורן גולדפינגר</strong>, אבא בדרכים, כותב <strong>יומן מסע, בלוג</strong> אם תרצו, לקראת האבהות המתקרבת. מכירים את השיר "</span><span dir="ltr">The Invisible Man</span><span lang="HE">" של קווין? כך מרגיש גבר הריוני בכל פעם ששואלים אותו "מה שלומכם?" כי הכוונה היא "מה שלומה?". אתה רק נציג מטעמה... טמטמת הריון: צחקת על אשתך כשהיא התחילה לשכוח דברים? חכה חכה, זה יקרה גם לך בלי שתרגיש. ואל</span><span dir="ltr" lang="HE"> </span><span lang="HE">תגיד "לי זה לא יקרה", לך תבדוק אם הבוילר עוד עובד</span><span dir="ltr">..</span><span lang="HE"> קראו עוד </span></font></font><a href="http://www.leida.co.il/orengoldfinger/"><font color="#800080"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr">http://www.leida.co.il/orengoldfinger</span><span lang="HE">/</span></font></font></font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>אמא יולדת בבית</strong>, הוא ספר הכנה ללידת בית לילדים, שכתבה <strong>ענת לב-הר אור,</strong> אמא לשלושה שנולדו בבית. בהקדמה לספר כותבת מיילדת הבית אילנה שמש "ספרי הילדים העוסקים בקבלת תינוק חדש במשפחה הם רבים וברובם מסופר על האם והאב ההולכים לבית החולים וחוזרים משם עם הרך הנולד. אני שמחה שילדי ישראל יוכלו ללמוד גם על דרך אחרת ללדת, כזו הנמצאת היום בעלייה מתמדת". קראו עוד </font></span><a href="http://www.leida.co.il/page.asp?id=99206"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.leida.co.il/page.asp?id=99206</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>קואוצ'ינג לאמהות</strong> הוא יישום של תורת האימון האישי עבור נשים לאחר לידה. הלידה, מהפכת את סדרי העולם עבורנו, ויוצרת שינוי המוביל לשינוי. איך בונים מחדש את סדרי העדיפויות והיעדים האמיתיים, לאחר השתנות הערכים היסודית שמביאה אמהות? איך עובדים עם 'גלגל החיים', ומדוע חשוב להתמקד בטוב? <strong>יעל דורון יבין</strong>, מאמנת אישית ועסקית מוסמכת, המתמחה באימון נשים בתהליכי שינוי, מסבירה. קראו עוד </font></span><a href="http://www.leida.co.il/page.asp?id=99198"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.leida.co.il/page.asp?id=99198</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">בחודש שחלף, קיים <strong>ארגון המניפה</strong> כנס עבודה ראשון. בכנס נסקרו מטרות העמותה, החזון ופועלה עד כה, התקיימו הרצאות בנושא האתיקה של הדולות (גילה רונאל) והתבצעה חלוקה לוועדות עבודה. </font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">קראו עוד בפרוטוקול שחיברה <strong>כנרת עוזיאל<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></strong></font></font></span><a href="http://www.dulot.co.il/hamenifa/show.asp?art=2&amp;t=l"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.dulot.co.il/hamenifa/show.asp?art=2&amp;t=l</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span lang="HE">דמיון מודרך ו </span><span dir="ltr">N.L.P</span></strong><span lang="HE"><strong> </strong>הוא התחום בו מתמחה בשנים האחרונות הביולוגית <strong>דר' עדי ברן</strong>. את חוויותיה מעבודה בתחום עם נשים לקראת הריון, לידה<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ובהנקה, תוכלו לקרוא כאן </span></font></font><a href="http://www.leida.co.il/page.asp?id=99209"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.leida.co.il/page.asp?id=99209</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">כשהעוני נכנס בדלת, אומר הפתגם העתיק, האהבה יוצאת מהחלון. המשבר הכלכלי בארה"ב, המלחמה שצריך לשלם, משרים עננת מיתון מאיימת המרחפת באויר.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span><strong>נחמן אש ויוסף לידור</strong> הם מומחים בכלכלת המשפחה, המייעצים במאמר '<strong>על אהבה וכסף</strong>' כיצד להמנע מליפול בפחים היקושים הנפוצים העומדים בפני זוגות בהחלטות כלכליות. קראו עוד כאן </font></span><a href="http://www.leida.co.il/page.asp?id=99199"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.leida.co.il/page.asp?id=99199</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"> </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="HE"><strong>אירית לנדאו</strong>, תומכת לידה ורפלקסולוגית, כתבה <strong>מכתב לבן הזוג המתלבט</strong> בשאלה מה זו בדיוק דולה והאם לשתף אותה בלידה המתקרבת. "(תפקידי) להזכיר לאשתך את מה שהיא כבר יודעת מאז ומתמיד</span><span dir="ltr">- </span><span lang="HE">לסמוך על הגוף שלה, על תהליך הלידה שלה, על התינוק שלה. להיכנס ולפתוח את בית המרקחת</span><span dir="ltr" lang="HE"> </span><span lang="HE">המדהים של הגוף שלה &ndash; שיש בו הורמון שמייצר צירים, והורמון שמרכך את צוואר הרחם</span><span dir="ltr" lang="HE"> </span><span lang="HE"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>ומשככי כאבים וחמצן שירפה גידים ושרירים- ושכל אלה פועלים רק כאשר מפסיקים לדאוג</span><span dir="ltr" lang="HE"> </span><span lang="HE">ולחשוב..". קראו עוד כאן </span></font></font><a href="http://www.dulot.co.il/spouses.asp"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.dulot.co.il/spouses.asp</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>רחל הגדוש</strong> היא דולה פוסטפרטום, שבחרה להתמקד בעבודת הגמר שלה בקורס בנושא ה<strong>אוסטיאופטיה</strong> <strong>לתינוקות</strong>. מהי אוסטיאופטיה? מדוע תינוקות זקוקים לטיפול? מה קורה במהלכו? ומה יש לקרניו-סקראל להציע עבור תינוקות הסובלים מקוליק, קשיים בהנקה, ולאחר לידה קיסרית או הריון במנח רוחב? קראו עוד כאן </font></span><a href="http://www.leida.co.il/page.asp?id=99210"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.leida.co.il/page.asp?id=99210</font></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">עד כאן מאמרים חדשים להפעם.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><strong><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">אירועי פברואר</font></font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">קורס הכשרת מורות-מנחות בשיטת <strong>'ריקוד הלידה'</strong>, מגע ותנועה <strong>ב'דרך בריאה'</strong>, בהנחיית יוצרת 'ריקוד הלידה' <strong>סלעית אלאור</strong> יפתח בסוף ינואר 2009. הקורס מהווה הכשרה בלעדית, המיועדת לנשות מקצוע מתחום הלידה (מיילדות, דולות, מכינות ללידה ומטפלות). במפגשי הקורס נלמדת השפה הייחודית של עבודת התנועה והמגע ב'דרך בריאה' ומתקיים לימוד מפורט ומעמיק של 'ריקוד הלידה', תנוחות הלידה, עבודת נשימה, קול והרפיה. כל אלה לצד הכשרה מעשית להנחיה ולאימון נשים בהריון, פרטנית ובקבוצות, ב'ריקוד הלידה'. הקורס כולל 13 מפגשים שבועיים, בני 3.5 שעות. לפרטים נוספים: </font><a title="mailto:incollina@gmail.com" href="mailto:incollina@gmail.com"><span dir="ltr" lang="EN-US"><font face="Times New Roman" size="3">incollina@gmail.com</font></span></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="HE"><strong>להעיז ולגעת</strong>, פיתוח מודעות לעבודה עם יולדות פוסט טראומתיות &ndash; קורס בן עשרה מפגשים עם <strong>מינדי לוי</strong> ו<strong>קרן פרידמן גדסי</strong>, יחל ב- 1.2.09 בימי א' אחת לשבועיים בין השעות<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>09:30- 15:00 במרכז 'עגולה' בבית לחם הגלילית. יש יולדות שלא יוצאות לך מהראש...המילים שלהן מהדהדות בתוכך...משהו במבט שלהן לא מניח לך...את חושדת שהבכי שלהן בא ממקום מעבר לכאב הפיזי...תחושת-הבטן שלך אומרת שמשהו לא בסדר...זה חונק בגרון כל פעם שאת נזכרת...את יודעת שלידה צריכה להיות חוויה משמחת ומחזקת...את יודעת כמה שנוכחותך משמעותית...את רוצה לדעת יותר, להעיז ולגעת...'נדמה לי שכל יולדת שלישית מביאה ללידה איזשהו סוג של טראומה. לפעמים אני יודעת לעזור לה ולפעמים ממש לא. הביטויים מגוונים: אי רצון ללחוץ בשלב שני, ריבוי שאלות, חוסר אמון, פחד בעיניים, בכי לא מוסבר, ריחוק, ואפילו, ניתוק...' מינדי לוי </span><span dir="ltr">CNM</span> <span dir="ltr">MA</span><span lang="HE">&ndash; מיילדת בית, מחנכת אנשי מקצוע ומנהלת מרכז 'עגולה' להריון, לידה והורות בבית לחם הגלילית. מכינה ומלווה נשים ללידות במצבים מורכבים, חוקרת ומתמחה בעבודה עם נשים פוסט טראומתיות. 'ההבנה של מנגנון פריקת האנרגיה הטראומתית היוותה תהליך משמעותי בהעמקת העבודה שלי עם יולדות. כשהזמנתי את היולדות להסכים להיפגש עם מה שעולה, עם הפחד, הכאב או חוסר האונים, גילינו יחד שבדיוק שם יש סיפור שרוצה להיות מסופר...'</span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="HE">קרן פרידמן גדסי &ndash; עוסקת בליווי במעברי חיים, חוקרת תהליכי גוף-נפש-רוח סביב הלידה. בעשור האחרון מלווה נשים וזוגות במסעם הפנימי אל ההורות, מדריכה ומכשירה נשות מקצוע ממקצועות הלידה. הבנת מנגנון הטראומה יוצרת פתח לתקשורת עמוקה עם היולדות לפני, בזמן ואחרי הלידה ומאפשרת לנו כאנשי מקצוע להבין טוב יותר את עצמנו במצבים מאתגרים אלו. נעסוק בהבנת מנגנון הטראומה ובתגובות פוסט טראומתיות של נשים סביב הלידה, על מנת לאפשר התמודדות מוצלחת וחוויות לידה מרפאות. למידע נוסף נא לפנות למנחות: מינדי לוי 0523763229<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span><span dir="ltr">mindwife@gmail.com</span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="HE">קרן גדסי 0507986902 </span><span dir="ltr"><a href="mailto:kerenfg@bezeqint.net">kerenfg@bezeqint.net</a></span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><strong>קורס ייחודי להכנה ללידה לנשים בלבד - נשים יולדות עם נשים</strong>, בהנחיית הדולה חווה שפירא יחל בכולה ב2.2.09 ויתקיים בימי ב' בין השעות 19:30 -21:30 <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>למשך 12 מפגשים. </span><span lang="HE">הקורס מאפשר פתרון הולם לנשים שרוצות לחוות את ההיריון ביחד עם מי שמבינות אותן הכי טוב- נשים! מחיר הסדנה לזוג (אמא ובת/אחות/ חברה/דודה/בת זוג <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>וכו') - <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>2000 ש"ח.</span><span lang="HE"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>הקורס מלווה את תהליך ההיריון ומיועד לנשים מחודש חמישי ומעלה. לפרטים ולהרשמה: שגית נווה, 054-2277029</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>סדנת עבודה עם ערכת "בריאה</strong>" מסרים מרפאים לאישה, להריון וללידה, תתקיים בביתה של זוהר חוטר, במעלה אפריים ביום רביעי&nbsp; 04/02/09 בין &nbsp;13:30 &ndash; 10:00, בהנחיית <strong>סלעית אלאור</strong>. לפרטים: סלעית אלאור, 0505-353522 זוהר חוטר, 0543-022173 </font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>ברכת אביה</strong> - הצגה בנושא דיכאון אחרי לידה "מונולוג אמיץ וחושפני של אשה שחוותה דיכאון אחרי לידה",. תתקיים ביום שלישי ה 10.2.09 במבנה שטראוס, רחוב הסיבים 49 פתח תקוה בשעה 10.30. סיום משוער ב-12.00. עלות 20 ש"ח. פרטים וכרטיסים אצל היוצרת <strong>תמר קלר</strong> 050-8783200</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><strong>קורס הכשרת מטפלים בשיטת גאיה</strong>, מיועד למטפלות, מנחות ומלוות זוגות ונשים בהריון, בלידה ובתהליכי ריפוי במעגלי החיים השונים. מנחת הקורס <strong>שרית זלצר</strong>, בוגרת בצלאל, לימודים במסלול לתרפיה באמנות באנגליה (גישה אנתרופוסופית), מזה<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>18 שנה מנחה קורסים וסדנאות בנושא התפתחות ויצירה אינטואיטיבית, בהשתלמויות בארץ ובחו"ל. הנחילה את שיטת גאיה למיילדות, אחיות, דולות, מדריכות הכנה ללידה, תרפיסטים, מורים ואמנים. מטפלת דרך יצירה, ליווי הריון והכנה רגשית ללידה בשיטת גאיה. הקורס יכלול 12 מפגשים בני 5 שעות כל אחד, ויתקיים החל מ 22.2.09 בימי ראשון בבוקר ברעננה. לפרטים שרית זלצר 052-4219503</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">עד כאן מדור אירועי חודש פברואר, ועתה למתכון המפתיע עם <strong>עופרי זוטא</strong> &ndash; דולה ושפית</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><strong><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מרק ערמונים וארטישוק ירושלמי ע"פ רון (שפאץ) כהן / עופרי זוטא</font></font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מי שיטעם את המרק הזה, לא יאמין בכלל כמה פשוט להכין אותו. נסו...</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">גם כאן אין צורך להיות צמודים לכמויות ולמשקלים. אז אם יש קצת יותר או קצת פחות, פשוט לכו על זה.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מצרכים לכ-8 מנות </font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מעט חמאה ושמן זית</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">3 יח' כרישה, רק החלק הלבן או 2 בצלים בינוניים פרוסים דק</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">2 שיני שום פרוסות דק</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="HE">200 גרם</span><span lang="HE"> ערמונים קלופים (יש מוכנים באריזות ואקום)</span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">כ- 200 גרם ארטישוק ירושלמי, מקולף וחתוך (אם אין להשיג, או שלא אוהבים, נסו להחליף בשורש סלרי)</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">2 בטטות קטנות, קלופות וחתוכות לקוביות</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מעט אגוז מוסקט, מלח ופלפל לפי הטעם</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">1.5&nbsp;ליטר מים</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מחממים מעט חמאה ושמן, עד שהחמאה נמסה. מוסיפים את הבצל והשום, מערבבים היטב.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מנמיכים את האש ומאדים עד שהבצל הופך להיות שקוף. זהירות לא לשרוף!</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מוסיפים את הערמונים, ארטישוק ירושלמי ואת הבטטה ומערבבים היטב.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מוסיפים מים ותבלינים.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מביאים לרתיחה באש גבוהה. מנמיכים את הלהבה ומבשלים 1/2 שעה לפחות. בדקו אם הירקות רכים.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">מוציאים 1/2 ממי המרק ושומרים בצד.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">טוחנים את תכולת הסיר, ומוסיפים כל פעם מהמים ששמרנו עד למידת הסמיכות הרצויה.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span lang="HE"><font size="3"><font face="Times New Roman">טועמים, מתקנים תיבול.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="HE">מגישים בספלונים. המלצתו של שפאץ: להגיש עם מעט גבינה כחולה וטבעות עירית קצוצה.</span><span dir="ltr">&nbsp;</span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p align="right">
<table style="border: #ffffff 1px solid;" dir="rtl" border="1" width="670">
<tbody>
<tr>
<td>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-family: Arial;" lang="HE">בלעדי! כניסה למשחקיה לילד שני חינם. למימוש עד 31/2/09</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: Arial;" lang="HE"><font size="3">09-9569704</font></span></p>
</td>
<td><img src="http://leida.co.il/media/ananim.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="HE"><font size="2">בלעדי! 15% הנחה על סדנאות עיסוי תינוקות, ליווי התפתחותי, טיפול מוטורי<br />בשיטת ורדי ומפגש מתנה ליולדת - הכול בבית התינוק. להזמנות: עדי שטרסמן<br />052-8564444</font></span></p>
</td>
<td><img src="http://leida.co.il/media/adi.JPG" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="right"><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><font size="2">בלעדי! 20% הנחה על פגישת ייעוץ אישית עם זהר. למזמינים -&nbsp;10% הנחה על קורס מרוכז בן 6 שעות. 052-4285758 </font></span></font></span></p>
</td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://leida.co.il/media/zohar.jpg" alt="" width="139" height="75" align="right" /></font></span></font></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top"><span><span><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>בלעדי! המדריך השלם לתזונה בהריון מאת טובה קראוזה. 75 ₪ במקום 98 ₪. להזמנות 03-7683333</span></span></font></font></span></span></td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span><span><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://leida.co.il/media/tova_coopon.jpg" alt="" width="54" height="75" align="right" /></font></font></span></span></font></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">בלעדי! הנחה של 50 ש"ח לנרשמות לקבוצת תנועה במים לנשים בהריון.&nbsp; 054-7696770 ענבל רז- 'אקווה דולה' </font></td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<img src="http://leida.co.il/media/aquadoula.jpg" alt="" width="55" height="75" align="right" /></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">בלעדי!&nbsp;40% הנחה על הספר&nbsp;'הורים גם בלילה' מאת דר' וויליאם סירס.&nbsp;47 ש"ח במקום&nbsp;79. משלוח 10 ש"ח עד 3 ספרים.&nbsp; להזמנות:&nbsp;&nbsp;03-9063153 או 0528-405568 </font></p>
</td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<img src="http://leida.co.il/media/sears.jpg" alt="" width="49" height="75" align="right" /></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="right"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="HE">בלעדי! 50 ש"ח הנחה,ברכישת כרית הנקה מאמאסיטה.(בגודל סטנדרטי)/&nbsp;מחיר ללא הנחה&nbsp;279 ש"ח&nbsp;04-6379426&nbsp;</span><span lang="HE">&nbsp; </span></font></font></p>
</td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<img src="http://leida.co.il/media/mamasita.jpg" alt="" width="66" height="75" align="right" /></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="right"><span><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>בלעדי! כרטיס מועדון המקנה הנחות, כולל 25% הנחה קבועה על מוצרי סולגאר ועוד חינם.&nbsp; מימוש ההטבה בהצגת קופון זה בלבד בחנויות הרשת בת"א, רעננה הרצליה וירושלים&nbsp;</span></font></font></span></p>
</td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.leida.co.il/media/nizat.jpg" alt="" width="139" height="75" align="right" /></font></font></span></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="right"><span><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>בלעדי!&nbsp;50 ש"ח&nbsp;הנחה על עריסות לתינוק "עריסל" להזמנות "ילדי טבע"&nbsp; 052-2812048 מימוש ההטבה בהצגת קופון זה בלבד</span></font></font></span></p>
</td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.leida.co.il/media/arisal.jpg" alt="" width="70" height="70" align="right" /></font></font></span></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="right"><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><font size="2">בלעדי! 33% הנחה על "בריאה"- קלפי ליווי להריון ולידה. כלי טיפולי תומך, מתנה של אהבה לקראת לידה מחיר 80 ש'ח במקום 120 ש'ח. יוצרת הקלפים סלעית אלאור. להזמנות: 0505-353522 משלוח חינם</font></span></font></span></p>
</td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://leida.co.il/media/bria_cards.jpg" alt="" width="53" height="75" align="right" /></font></span></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="right"><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><font size="2">בלעדי! 20% הנחה על מנשאי דידימוס, הדגמים שבמבצע. מימוש ההטבה בהצגת קופון זה בלבד.לפרטים 052-8374237 </font></span></font></span></p>
</td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.leida.co.il/media/didymos.jpg" alt="" width="63" height="75" align="right" /></font></span></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">בלעדי!&nbsp;50&nbsp;ש"ח הנחה על כל קניה מעל 450 ש"ח בחנות&nbsp;המעצבת בר' שינקין 50&nbsp;&nbsp;<br /></font></span></p>
</td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;
<p><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://leida.co.il/media/osi.jpg" alt="" width="137" height="75" align="right" /></font></span></p>
</font></td>
</tr>
<tr>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">10% הנחה על מזרן <span>DBU</span></font><span><font size="2"> המאפשר שכיבה על הבטן בהריון ובלידה. למנוחה ולשמירה על בריאות הגב. בעל&nbsp; 'אפקט&nbsp;הבריכה'. 3492 ש"ח במקום 3880 ש"ח.&nbsp;1800-39-40-40</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></font></td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<img src="http://leida.co.il/media/dbu.jpg" alt="" width="71" height="80" align="right" /></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="right"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>&nbsp;בלעדי!&nbsp; 15% הנחה על פופים כריות ומחלקת מילגה בייבי. במילגה יפו וגן שמואל בלבד. אין כפל הנחות. למימוש בהצגת קופון זה בלבד 04-6226223.&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></font></font><span><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br /><br /></font></span></p>
</td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<img src="http://www.leida.co.il/media/milega.jpg" alt="" width="116" height="75" align="right" /></font></td>
</tr>
<tr>
<td><span><span><span><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font>
<p align="right"><span><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>|</span><span>בלעדי! 33% הנחה על סרט ההכנה ללידה של לסלי וולף 'ללדת ולהיוולד' 80 ₪ במקום 120₪ לוידאו&nbsp; 100 במקום 120 -</span><span>DVD</span><span>. על המחיר יש להוסיף 9 ש"ח למשלוח.&nbsp;&nbsp; 2-3990461 </span></font></font></span></p>
</span></span></span></td>
<td><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span><span><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://leida.co.il/media/leslie.jpg" alt="" width="85" height="67" align="right" /></font></span></span></span></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
</span></font></font></span><span lang="HE"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><font size="3">כאן מסתיים הגיליון להפעם. בתחתיתו, כתמיד<span> </span><span>קופונים בלעדיים לגזור ולממש עד סוף החודש.&nbsp;תודה לכותבים על הכתיבה, ולך על הקריאה.</span><span> </span><span>אם גיליון זה עשוי לעניין מי ממכרייך, אנא קדמי אותו אליו</span><span>.</span> <br /></font><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br /><font size="3">ולפני שניפרד, מזכירה למי שטרם ביקרו במדור ההורדות של אתר <strong>אמנות הלידה</strong> שהקבצים הבאים ממתינים לכם להורדה חינם בקישורים הבאים: </font></font><a href="http://www.leida.co.il/form1.asp"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong>אמנות הלידה</strong> - הספר&nbsp;</font></font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; </font><a href="http://www.leida.co.il/form1.asp"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong>אמנות הלידה</strong> - התקליטור&nbsp;</font></font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; </font><a href="http://www.leida.co.il/form.asp"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">הקיסרי, לידה יוצאת דופן - הספר&nbsp;</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><a href="http://www.leida.co.il/form1.asp"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">מחושך לאור - חוברת הפוסטפרטום&nbsp;</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><a href="http://www.leida.co.il/form1.asp"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">תינוק חדש- מלידה ועד חודשיים&nbsp;</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font><a href="http://www.leida.co.il/form1.asp"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">מנשאים - המדריך המלא לבחירת מנשא לתינוק </font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp;</font><a href="http://leida.co.il/form4.asp"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">'הצעד הבא'</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">- הספר: אודות קבוצת הדגן-פרה-דבורה וטיפוס האדם החדש. <br /></font></span><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br /><font size="3">כ"כ מזכירה שמדריכות הכנה ללידה ודולות שטרם קיבלו אתר מתארח חינם במתחמי </font></font><a href="http://www.dulot.co.il/tothesites.asp"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">'פגוש את הדולות'</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> ו' </font><a href="http://www.leida.co.il/page.asp?id=99057"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">פגוש את המדריכות</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">' באתרים מוזמנות לפנות אלי </font><a href="http://mce_host/login/ruti@leida.co.il"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">במייל</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"> ולקבל בתוך יממה את המפתחות. אם ברשותך מאמרים מעניינים שכתבת או עבודות מעניינות מתקופת ההכשרה אשמח לפרסמן. <br /></font><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br />להתראות בגיליון הבא,<br />&nbsp;<br />רותי קרני הורוביץ<br />03-5222427 052-8374237<br /></font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.leida.co.il/"><span><font face="arial,helvetica,sans-serif">www.leida.co.il</font></span></a><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font>מנהלת אתר <strong>אמנות הלידה</strong>&nbsp;</font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.dulot.co.il/"><span><font face="arial,helvetica,sans-serif">www.dulot.co.il</font></span></a></font></span>מנהלת אתר <strong>דולות - אמנות התמיכה בלידה&nbsp;<br /></strong></font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.leida.co.il/school">www.leida.co.il/school</a>&nbsp;</font><font face="Arial">מנהלת בית הספר&nbsp;<strong> אמנות הלידה</strong>&nbsp;</font><br /><font face="arial,helvetica,sans-serif">יבואנית </font><a href="http://www.epi-no.co.il/"><font face="arial,helvetica,sans-serif">אפי-נו</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"> מאמן לידה </font><a href="http://www.epi-no.co.il/"><span><font face="arial,helvetica,sans-serif">www.epi-no.co.il</font></span></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <br />יבואנית </font><a href="http://www.leida.co.il/didymos"><font face="arial,helvetica,sans-serif">דידימוס</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;- המנשא האירופי הטוב בעולם, ארוג&nbsp;</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;בנול&nbsp;<br />יבואנית </font><a href="http://www.leida.co.il/mamaponcho"><font face="arial,helvetica,sans-serif">מאמאפונצ'ו</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"> ו</font><a href="http://www.leida.co.il/mamajacket"><font face="arial,helvetica,sans-serif">מאמאג'אקט</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"> משוויץ באהבה</font></span><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></span></span><font size="3"> </font></font></span></font></span></div>
<div>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>