www.leida.co.il   
 

מרשם הומיאופטי להכנת תכשיר מהשיליה

 מאת: רותי קרני הורוביץ

על שימוש נוסף בשיליה, לצורך הכנת תרופה הומיאופטית לתינוק, מסביר ההומיאופט דר' סרז' כהן:
"לאחר הלידה, יש לקחת מהשילייה 5 קוביות בגודל סמ"ר, ולהשרות אותן בכלי סטרילי סגור עם אלכוהול בריכוז של 70%. רצוי שהקוביות יילקחו מכל חלקי השיליה: קדמי, אחורי ואמצעי. יש לשמור את הכלי במקרר במשך 21 יום, ואז להביא להומיאופט. מהתמצית שמתקבלת, יכין ההומיאופט את התרופה ISOTERAPIA של השיליה, בדילול C4 שהוא נמוך במיוחד, למניעת תופעות לוואי. השימוש בתרופה הוא מניעתי, במיוחד למערכת החיסונית של התינוק. המינון מחושב לפי טיפה לכל קילו למשקל התינוק, וניתן על בסיס יומי במשך שנת החיים הראשונה. התרופה עשויה להתאים גם לפגים, ולחיזוק הקשר אם-תינוק, בהיותה המשך וירטואלי לחבל הטבור". מידע נוסף בנושא השימוש ההומיאופטי בשילה ניתן לקבל אצל דר' כהן בטל. 050-586066