www.leida.co.il   
 

חדר הלידה כזירה משפטית

 מאת: עו"ד אליעזר פני-גיל*

אני יודע שיתכן כי הדברים שאני עומד לכתוב כאן עלולים לקלקל לכן היולדות וגם לכם האבות לעתיד - את החגיגה של הלידה.
עם זה, מאחר שלעיתים המציאות טופחת על פנינו, טוב שנהיה ערוכים לה בעוד מועד. וזאת יש לדעת: החלק המכריע של התביעות בגין רשלנות רפואית קשורות לתחום מיילדות וגיניקולוגיה.
הסיכון שארוע הקשור ברשלנות רפואית בחדר לידה יתרחש - גבוה לאין ערוך, מהסיכון בכל מחלקה או חדרי ניתוח אחרים בבית החולים.
זו גם הסיבה, שעל כל מי שנכנס לחדר הלידה, להיות גם ער לנעשה סביבו, שמא ביום מן הימים תהיה חשיבות לערנות זו, כפי שיפורט להלן.
יותר מכך, בשל העובדה שהסיכון לרשלנות רפואית הוא גבוה כל כך דווקא בחדר לידה, עלול לעיתים לקרות, שרופאים ינקטו עם עצמם גישה מחמירה יותר, כדי שלא להקלע לסיכון של רשלנות רפואית.במקרים מסוימים, הם יפעילו מה שמכונה "רפואה דפנסיבית"; דהיינו, ינקטו שיטות פעולה, או יתנו המלצות שאינן בהכרח הטובות ביותר בנסיבות העניין, אך הן יותר בטוחות מבחינתם, ומפני האפשרות שייתבעו ברשלנות רפואית (המקרה הקלאסי עוד הרבה לפני שמגיעים לחדר לידה: חשש שיוולד ילד עם פגם כלשהוא, וההמלצה להפסיק את ההריון). הפועל היוצא של האמור לעיל הוא, שלא תמיד מה שמציעים הרופאים הוא בהכרח הטוב ביותר מבחינת היולדת.
עם זה, אני עדיין מאמין שאם שואלים שאלות הרופאים יתנו תשובות אמיתיות וכנות, וכך יקשה עליהם להפעיל רפואה דפנסיבית שלא לצורך. מכאן המסקנה: לא להתבייש לשאול, גם קושיות של ממש וגם סתם שאלות, אפילו שנראה בעיניכם שהן שאלות פשוטות ושאולי ירגיזו בדרך כזו או אחרת, את הרופא. עדיף, שהוא יתרגז קצת בשלב זה, מאשר אתם תתרגזו והרבה, בשלבים מאוחרים יותר.
זאת יש לדעת: עפ"י הפסיקה שהשתרשה במקומותינו, חובה על הרופא להסביר לחולה על הסיכויים והסיכונים של כל שיטת טיפול. יש חובה לספק מידע לחולה מהן כל האופציות האפשריות לטיפול, מה כוללת שיטת טיפול א`` לעומת שיטת טיפול ב`` (למשל: לידה טבעית אל מול לידה קיסרית), ומהם היתרונות והחסרונות הכרוכים בכל אחת מדרכי הטיפול. ההחלטה בדבר השיטה המועדפת צריכה להיות בסופו של דבר של היולדת עצמה.
נכון אומנם, כי מיד תטענו שאין אתם (או אתן), רופאים, ומדוע זה להטיל עליכם מעמסה כה כבדה, של קביעת החלטה הרת גורל שכזו.
מאידך גיסא, דווקא בגלל הסכנות הקיימות לנקיטת הרפואה הדפנסיבית; עצם השיחה עם הרופא, הצגת שאלות רלבנטיות וכל כיוצא באלה - עשויים בדרך כלל להביא לידי כך, שההחלטה שתתקבל (לעיתים במשותף עם הרופא עצמו), תהא הטובה ביותר בנסיבות העניין.

*עו"ד אליעזר פני גיל מתמחה בטיפול בתביעות נזיקין ורשלנות רפואית 6910233-03