www.leida.co.il   
 

זכויות נשים עובדות בהריון לידה ולאחר לידה, בהנקה, בנושא מטפלת ועוד. שאלות נפוצות במיוחד

 מאת: עורכות דין, כמפורט מעלה

פיצויי פיטורין בהריוןשירי שואלת:
אני בחודש שישי עובדת בעבודת שנה וחודש ומעוניינת לעזוב את העבודה היות ולא יכולה לסבול יותר את המצב שם, עובדת תחת לחץ מתמיד, מנכ"ל חדש וכל הזמן עצבים ובכי. האם מגיע לי ע"פ חוק לקבל פיצויים אם עזבתי מיוזמתי בהריון ולא פוטרתי ומה לגבי חופשת הלידה איך יחשבו לי את החופשה?

עוד שין משיבה:
התפטרות מיוזמתך לא מזכה אותך בפיצויי פיטורין.
על מנת להיות זכאית לקבל דמי לידה עליך לעבוד 10 חודשים מתוך 14 אחרונים או 15 מתוך 22 אחרונים.זכאות לדמי לידה באתר ביטוח לאומי הפתרון האידיאלי מבחינה כלכלית, הוא לסבול עוד כמה חודשים ואז לצאת לחופשת לידה, שאם תחליטי להאריך אותה לצורך טיפול בילד תהיי זכאית גם לפיצויי פיטורין.
זו כמובן התשובה על פי החוק, שלא לוקחת בחשבון את הנסיבות האישיות שלך, כלומר רק את יכולה להחליט כמה את סובלת וכמה שווה לך להמשיך לסבול.

התפטרות לצורך טיפול בילדמירית שואלת:
אני מעוניינת להתפטר מעבודתי כי אני לא נהנית ונמאס לי לנסוע כל בוקר למקום שלא כיף לי בו
ובני הבכור יהיה בן 9 חודשים עוד חודש. שמעתי שמגיעים לי פיצויים. אין לי מושג כמה מגיע לי, איך ומתי להודיע על כך לבוס. והאם זה משתלם בכלל?

עוד שין השיבה:
התפטרות לצורך טיפול בילד, עד תשעה חודשים מהלידה תחשב כפיטורין לצורך חוק פיצויי פיטורין, משמע זו התפטרות שתזכה אותך בפיצויי פיטורין. גובה הפיצויים הוא שכר של חודש עבור כל שנת עבודה (בהנחה שאת עובדת יותר משנים עשר חודשים).

זכויות הנקה ופיצויי חזרה לעבודה לאחר חופשת לידהאמא שואלת:
בתחושות קשות וכואבות אני עומדת לחזור לעבודה אחרי 5 חודשי חופשת לידה.
יש לי שתי שאלות בנוגע לחזרתי הקרובה:
1. אני יודעת שמבחינה חוקית מגיעה לי שעת הנקה כלומר, לעבוד שעה אחת פחות. האם ידוע למישהי כמה זמן אני "נהנית" מהטבה זו?
2. אני יודעת שעל פי החוק אם הייתי מתפטרת אחרי חופשת הלידה הייתי זכאית לפיצויים , השאלה היא עד איזה תקופה שבה אני מתפטרת אני עדיין זכאית לפיצויים (יכול להיות עד שנה מתחילת חופשת הלידה??)

עוד שין משיבה:

חוק עבודת נשים קובע "שעת הנקה" 4 חודשים מתום חופשת הלידה. חופשת הלידה מוגדרת כ-12 שבועות כך שבפועל מדובר על כמעט 7 חודשים. זה נכון לגבי מי שעובדת משרה מלאה. להבנתי, לגבי משרה חלקית הכל באופן יחסי (חצי משרה- חצי שעה). בשירות הציבורי חל התקשי"ר שקובע זכאות לשעת הנקה עד שנה מהלידה.
2. חוק פיצויי פיטורין קובע כי עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילד, יראו את ההתפטרות כפיטורין (משמע ניתן לקבל פיצויים).

ורדית שואלת: אני יודעת שיש חוק שאומר שאישה שמתפטרת עד חצי שנה מהלידה זכאית לפיצויים. איפה אני יכולה למצוא אותו? מישהי יודעת אם באינטרנט הוא כתוב? זה ממש דחוף לי

עו"ד משיבה:

בבקשה – מתוך חוק פיצויי פיטורין:

התפטרות של הורה (תיקונים: התשכ"ד, התשמ"ח, התשנ"א, התשנ"ה)
7. (א) התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה - יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים. והוא הדין בעובדת שקיבלה לאימוץ, לבדה או עם בעלה, ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, ותוך תשעה חדשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים, על עובד, והכל אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד;
(2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו;
(3) בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
(ג) התפטר אחד מבני הזוג כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) לפי הענין, לא יחולו הוראות סעיף זה על בן הזוג השני.
(ד) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הוראות בדבר חובת מסירת הודעות למעביד לענין סעיף זה מאת בני זוג או אחד מהם ותוצאות אי מסירת הודעות כאמור.
(ה) שר העבודה והרווחה יקבע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הוראות בדבר הגדרת עובדת עצמאית לענין סעיף קטן (ב)(3) וכן כללים בדבר הוכחת עיסוקה כעובדת עצמאית ודרכי הוכחה בענין אי הפסקת עיסוקה, כאמור באותו סעיף קטן.

עבודת משמרות בהריון`זכויות בהריון` שואלת:
האם מותר לדרוש מאישה בהריון לעשות משמרות? לדוגמא מ- 14:00 עד 23:00? הבעיה שמשעה 8 בערב אני כבר לא מתפקדת.

עוד שין משיבה:
חוק עבודת נשים אכן אוסר עבודת לילה, הקושי הוא שהחוק מגדיר עבודת לילה כפרק זמן של אחת עשרה שעות ובהן השעות שבין חצות לשש בבוקר, כלומר המקרה שלך לא נכלל בהגדרה זו. את יכולה לקבל הגנה דרך סעיף אחר שקובע כי החל מחודש חמישי (שבו את מחויבת להודיע למעביד על הריונך) אסור להעבידך שעות נוספות, אלא אם את מסכימה לכך בכתב.
בד"כ רצוי לשמור עם המעביד על יחסים טובים ולנסות להגיע להבנות לפני נפנופים בחוק.

הודעה למעביד בדבר הריוןאולי מפוטרת שואלת: אני בהריון בשבוע 9 ועובדת במקום העבודה חודשיים וחצי. האם יש סיכוי שכשאני אודיע על הריוני למעסיק הוא יכול לפטר אותי? איפה ניתן למצוא את החוק?


עוד שין משיבה:
חוק עבודת נשים מסדיר את זכויותיהן של נשים הרות. בעקרון צריך להודיע בחודש החמישי, הקושי הוא מתי בחודש החמישי? זה לא קבוע מפורשות, אולם בדרך כלל בסוף חמישי כבר די רואים.
לענין פיטורין, נדרש היתר ממשרד העבודה לפיטורי עובדת שעבדה 6 חודשים. כלומר יתכן שבמקרה שלך, אם המעביד ירצה לפטר הוא יוכל לעשות זאת גם ללא היתר.
הנה לינק לחוק


ועו"ד מוסיפה:

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה פוסל פיטורים בשל הריון. אם למעסיק שלך אין עילה אחרת לפיטורים, החזקה תהיה שהפיטורים הם עקב ההריון.

פיטורין בהריוןהריונית שואלת:

אני עובדת בענף הנתון בקשיים ולאורך השנה האחרונה צומצם צוות המשרד מחמש עובדות לשתיים.
לפני כמה זמן נזרקו לעברי רמזים בעניין המשך קיום המשרד.
היום נקראתי אל הבוס והוא טען שאין לו אפשרות להעסיק אותי עוד.
כששאלתי על זכויותיי כהריונית הוא טען שאינו מפטר אותי כי אני בהריון אלא כי אין באפשרותו להחזיק עוד את המשרד. רציתי לדעת מהן זכויותי, אני בשבוע 22. יש לציין כי אישתו עו"ד ואני בטוחה שבדק את העניין בהיבט המשפטי.

הדר-דפנה משיבה:

בהנחה שיש לך וותק של 6 חודשים במקום העבודה - למעסיק לא היתה סמכות לפטר אותך. רק משרד העבודה רשאי לאשר פיטורים של עובדת הרה. זה שהבוס טוען שלא מפטר בגלל ההריון זה יפה מאוד, אבל לא הוא אמור לקבוע זאת, אלא המפקחת על עבודת נשים במשרד העבודה. פני למשרד העבודה במכתב קצר (צייני את מקום העבודה ופרטיו, וותק עבודתך בו ושבוע הריונך). הם יזמנו את שניכם לבירור (לא בהכרח פנים מול פנים) ויקבלו החלטה.

ועוד שין מוסיפה:

חוק עבודת נשים חל רק על מקומות עבודה בהם 6 עובדים לפחות, משמע במקרה של הפונה הספציפית הוא לא חל. כן ניתן לנסות לתבוע על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה האוסר פיטורין בשל הריון.

נורית שואלת:

התחלתי לעבוד במקום שחשבתי שמדהים עם אנשים מדהימים אחד אחד, כבר בראיון הבוס שלי אמר שהוא ישמח שאכנס להריון שלא אפחד מכך ורק אדאג להודיע לו על כך.
לפני שבוע וקצת גיליתי שאני בהריון ומיד סיפרתי לבוס שלי, הוא אמר מזל טוב באושר ושזה יוצא מצוין כי היא תחזור כשאני אצא ושאם ארגיש לא טוב, לא כדאי להתעסק ולנוח כמה שצריך.
בקיצור, ביום ד´ הקודם החלו הבחילות וההקאות בצורה שלא יכלתי כלל לתפקד, פניתי לרופאה שלי והיא אמרה לנוח בבית, טלפנתי אליו והודעתי לו והוא אמר בסדר גמור, תרגישי טוב. היום הגיע שליח עם חבילה מהעבודה (אני עובדת שם כמעט ארבעה חודשים עכשיו), אמרתי לעצמי איזה מקסימים שלחו לי מתנה. פתחתי וראיתי את התמונות שתליתי במשרד ואת הג´קט שנשאר שם בצירוף מכתב בו הם מודיעים על סיום ההעסקה שלי החל מהיום.
מותר להם לעשות דבר כזה?אני בדכאון טוטאלי, לא מצליחה לאכול ולשתות (למרות שגם קודם הרגשתי חרא ולא יכולתי אבל עכשיו זה יותר גרוע), מקווה שתוכלי לעזור..

עו"ד שין משיבה:

אכן חוק עבודת נשים קובע כי יש צורך בהיתר לפיטורי אשה הרה, רק אם עבדה קודם לכן 6 חודשים במקום העבודה. אבל וזה אבל גדול, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר פיטורי הפליה, במקרה הזה פיטורי אשה הרה בשל הריונה הם אפליה. אני בעד להעניש מעבידים כאלה, זה לא פשוט ודורש מאבק משפטי, מציעה בחום לפנות לשדולת הנשים בישראל לקבלת יעוץ.

בלי שם שואלת:

אני בתחילת הריון ועובדת במקום שלדעתי לקראת פשיטת רגל. אני מנסה לחשוב על מקום לעבוד בו עד הלידה בתחום האדמיניסטרציה (במידה ואכן אשאר ללא עבודה), אם יש לכן רעיונות אשמח.

עו"ד שין משיבה:

אין לי רעיון קונקרטי ובכל מקרה, כבר דברים ברקע לפני שאת מקבלת החלטות: בעת התפטרות ממקום עבודה את לא זכאית לפיצוי פיטורין.(אלא אם מצוין אחרת בחוזה שלך). שנית, בכל מקום עבודה אחר, אם תעבדי פחות משישה חודשים, ניתן יהיה לפטרך ללא הזדקקות להיתר ממשרד העבודה. המשמעות היא שמקום עבודה חדש לא יהיה מוגן. תפוצי רק אם תוכלי להוכיח כי הפיטורין יהיו ישירות בשל ההריון.
על מנת להיות זכאית לדמי לידה במהלך חופשת הלידה עליך לעבוד 10 מתוך 14 החודשים שקדמו ללידה או 15 מתוך 22. כלומר, אם תתפטרי ולא תמצאי עבודה או אם תפוטרי ממקום עבודה חדש, זה עלול לאיים על דמי הלידה שלך.
מנגד, יש את החשש האמיתי שלך מפני פשיטת רגל, שבהחלט מהווה שיקול.


היעדרות מהעבודה בזמן הריון לצורך בדיקות, במשרה מלאה וחלקיתבסוד שואלת:

החוק אומר שעובדת רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכרה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ולשם בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, הכל לתקופה שלא תעלה על אחת מאלה:
א. העובדת שבוע עבודה מלא, יותר מ- 4שעות ביום - 40שעות היעדרות במשך הריונה.
כלומר - 40 שעות במהלך ההריון.
מה קורה איתי לדוגמא, שאני עובדת לפי שעות? האם עלי לדווח על שעות שביקרתי במרפאה ואני אקבל את השעות האלו?

עו"ד משיבה:

אם את עובדת משרה מלאה (43 שעות שבועיות) הנך זכאית לתשלום בגין שעות ההיעדרות בלי קשר להיותך עובדת שעתית.

אם את עובדת פחות ממשרה מלאה - מגיעות לך 20 שעות היעדרות בתשלום.

דמי לידה: רכב ולידהסיגל שואלת:

האם רכיב אחזקת רכב במשכורת שלי, יחושב לצורך קבלת דמי לידה, או שמתחשבים רק בשכר יסוד? לא מצאתי תשובה לכך באתר של ביטוח לאומי.

עו"ד משיבה:

תלוי איך מוצג הרכיב במשכורת שלך. אם המעסיק יציג זאת כחלק מהשכר הרגיל - את תהיי זכאית לרכיב זה גם במסגרת דמי הלידה. את יכולה לנסות ולטעון שהרכיב פיקטיבי (למשל, אין לך רכב או שאת לא מגיעה איתו לעבודה) וגם אז הוא יהיה חלק מהשכר הרגיל.

מנסה שואלת:

למי שיש רכב במסגרת העבודה, האם המעסיק מחויב ע"פ חוק להשאיר את הרכב בזמן חופשת הלידה?

עו"ד משיבה:

בעיקרון אין מניעה להשאיר את הרכב: את תחוייבי בגינו עבור חודשי הלידה כמו שאת מחוייבת עבור חודש עבודה רגיל. מצד שני, בתקופת חופשת הלידה המעסיק משוחורר מתשלום שכר ותנאים (למעט תשלומים לקופות וקרנות) ולכן אין זכאות לרכב. רכב, הרי, ניתן לשם ביצוע התפקיד. השורה התחתונה: הנוהג הקיים בחברה הוא שיקבע.

דחיית תחילת עבודה בשל מצב בטחוני וזכויות לאחר לידההריונית 14 שואלת:

אני מהצפון והייתי אמורה להתחיל לעבוד שם בסוף חודש יולי. בניתי על עבודה של חצי שנה עד ללידה (תחילת פברואר). (לפני זה אני הוגדרתי רק כסטודנטית, לצערי). ובתקווה לקבל חצי חופשת לידה מביטוח לאומי. המצב לא מאפשר את תחילת העבודה כי אני "פליטה" במרכז. אם במקרה (הלוואי) אני אתחיל בקרוב ויהיה לי פחות מחצי שנה של עבודה. האם יש סיכוי לקבל משהו מביטוח לאומי?

נורמה משיבה:

זכאות לדמי לידה: 10 חודשי שכר מתוך 14 החודשים עד ללידה או 15 חודשי שכר מתוך 22 החודשים עד ללידה. האם יש לך הוכחה לכך שהיית אמורה להתחיל לעבוד בסוף יולי? חוזה עבודה או מכתב מהמעסיק? את יכולה לנסות לגשת עם זה לביטוח הלאומי ולבקש שיכירו בכך כחודשי שכר לצורך דמי הלידה. את תושבת קו העימות וככזאת היה מגיע לך שכר גם אם לא היית מגיעה לעבודה. אני מוסיפה סייג קטן אחד: ההסכם שנחתם בין המעסיקים לאוצר מתייחס בינתיים רק לחודש יולי אולם אין ספק שהאוצר יחתום גם לגבי אוגוסט. אפשרות יותר טובה אך אולי לא כל כך נוחה: בגלל הזכאות לשכר עקב המצב את יכולה לבקש מהמעסיק העתידי להצהיר עלייך כעובדת מן המניין וכך תהיי זכאית לשכר ולרישום החודשים כחודשי שכר עבור דמי הלידה. יכול להיות שהמעסיק יירתע ממהלך כזה, למרות שלדעתי הוא כשר לחלוטין: אם היית מתייצבת בעבודה החדשה אפילו שעה אחת ואז נעלמת לכל המלחמה - ההסדר של פיצוי שכר היה חל עלייך. הבעיה שלא הספקת להתייצב כי המלחמה הקדימה אותך. לא הייתי מוותרת בקלות כי הנזק הוא כפול: גם שכר חודשי עבודה שנשדדו ממך על ידי נסראללה וגם דמי לידה.

זכויות אמהות חד-הוריות לאחר גירושיןמתגרשת שואלת:

בכוונתי להתגרש. אני מקווה שבעלי ישלם מזונות לילדים (יש לי שניים). אני לא עובדת (גם סטודנטית וגם בחופשת לידה). האם מדינה נותנת איזשהו סיוע כספי, עזרה במימון דירה בשכירות? אין לי סיוע ממשפחתי ואני פוחדת שנשאר ברחוב, לכן בכוונתי לברר את הכל לפני צעד כה משמעותי. האם נוכל לשרוד כלכלית?

עוד-שין משיבה:

דמי מזונות דרך הביטוח הלאומי מגיעים רק למי שלא מקבלת את זה מבן זוגה לשעבר או אבי ילדיה ויש בידיה פסק דין. זה חוק סוציאלי שמשמעותו שהאישה תוכל להתקיים במקרה שבן הזוג לא ממלא חובתו. הביטוח הלאומי מצדו מעדיף למצוא את הגבר ולקבל ממנו את החזר הכסף. זו אופציה פחות טובה מאופציה רגילה של מזונות בדרך כלל היות שיש לה תקרת תשלום לא גבוהה.
ישנן נשים חד הוריות שיוכלו לקבל קצבת הבטחת הכנסה. זה קורה בתנאי שהן עומדות בשני תנאים: הראשון- שאין להן הכנסה ולא רכוש. השני שאינן מסוגלות לעבוד (כיום צריכות לעמוד במבחן זה אמהות שאין להן ילדים מתחת לגיל שנתיים). אני מאחלת ומקווה בשבילך שאת לא בקטגוריה הזאת. סטטוס של סטודנטית שולל קבלת הבטחת הכנסה.
ניתן לנסות לקבל סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון. הסיוע היום עומד על כשש מאות שקלים- צריך קודם להוציא תעודת זכאות לסיוע בבנקים למשכנתאות ובחינת הסיוע תעשה על סמך הכנסותיך ורכושך.

דמי אבטלה בזמן הריון ולאחר לידהגילה שואלת:

אחרי 8 חודשי חופשת לידה + חל"ת אני מתפטרת מהעבודה. אני אגיש תביעה לדמי אבטלה , ולפי מה שסיפרו לי אני אהיה זכאית לדמי אבטלה רק בעוד כמה חודשים. השאלה היא לפי מה יחשבו לי את דמי האבטלה- לפי המשכורות האחרונות שעבדתי או לפי השכר (= 0) של החודשים האחרונים?

נורמה משיבה:

בעיקרון מחשבים את דמי האבטלה לפי ממוצע שכר של שלושת חודשי ההשתכרות האחרונים.
לעומת זאת, חופשה ללא תשלום שהיא חופשת לידה מוארכת היא מצב מיוחד: מצד אחד זאת לא עבודה ומצד שני זאת לא אבטלה. יש התייחסות מיוחדת למצב זה בנושא של אבטלה. לפי מה שאני מבינה, מחשבים את הזכאות לדמי אבטלה לפי שכר היולדת לפני הלידה.

זכויות הריון ולידה של אימהות פונדקאיותפונדקאית שואלת:

האם יש חוק שונה לגבי פונדקאיות? אם אני מתחילה לעבוד במקום חדש, האם עליי לגלות לבוסים שאני בהריון לפני שמקבלים אותי לעבודה? הרי לא תהיה לי חופשת לידה, ורוב הסיכויים שאוכל לחזור לעבודה אחרי חופשה באורך של חופשת מחלה רגילה (שבוע או פחות. העבודה היא לא פיזית, לא קשה, ולא שעות ארוכות).

עו"ד משיבה:

נכון שאין סעיף בחוק עבודת נשים המתייחס לפונדקאות, אולם גופך עדיין יהיה זקוק ל-6 שבועות של משכב לידה. בנושא יידוע המעביד: מכח חובת תום הלב תהיי מחויבת להודיע אם המשרה המוצעת עלולה להיפגע באופן מיוחד מההריון. לדוגמה, אם את מועמדת לניהול קמפיין מכירות ששיאו בסוף ההריון ובלידה יהיה זה בלתי הוגן לא ליידע את המעביד. או למשל, אם תקופת הלמידה ארוכה מאוד ועד ש"תיכנסי לתפקיד" כבר תלדי. אם, לעומת זאת, התפקיד המיועד הוא כזה שלא קשה למצוא מחליף לחופשת הלידה את לא חייבת ליידע.

חופשת לידה והארכתה באמצעות חל"ת – חופשה ללא תשלוםאורית שואלת:

הארכתי את חופשת הלידה שלי בשלושה חודשים. המעביד שלי לא משלם לי אובדן כושר עבודה אי לכך עשיתי ביטוח פרטי שירד לי כל חודש מהמשכורת. כעת, אני מעונינת להמשיך את הביטוח וחברת הביטוח דורשת ממני לשלם את פרמיית הביטוח באותו תעריף של אישה עובדת. הבנתי מכך שבזמן החל"ת אני עדיין על תקן עובדת (לצורך העניין הזה כמובן). האם אכן כך? ומה יהיה לאחר שאחזור לעבודה?

הדר-דפנה משיבה:

1. לגבי פרמית הביטוח: בחל"ת אמנם ממשיכים יחסי עובד-מעביד, אולם העובד אינו מופיע לעבודה ולכן לכאורה הסיכון מוקטן. כיוון שכך אולי יש הצדקה לשלם פרמיה מופחתת.

2. אפיוני משרה של אשה ששבה מחופשת לידה, בניגוד לאשה הרה, אינם מוגנים מפגיעה. קיימת חובה להשיב לעבודה, אך החוק מכיר בכך שאחרי 3 חודשים דברים משתנים ויכול שהיקף העבודה לא יהיה זהה או שהתפקיד יבוטל בינתיים או שעובד אחר יתפוס את מקום העובדת (אי אפשר להקפיא הכל 3 חודשים). החובה היחידה החלה על המעסיק היא חובת תום הלב: לא ניתן להחזיר מנהלת לתפקיד של מנקה. כל עוד התפקיד החדש קרוב מספיק לתפקיד הקודם, ניתן לבצע שינויים. הברירה הנתונה לעובדת היא להתפטר בדין מפוטר עקב הרעת תנאים.


צו שמונה וזכויות של אמהות עובדותבשם האם שואלת:

האם בחודש כמו אוגוסט, ללא סידור נורמלי לילדים כשהבעל בצו 8, יש לאמהות עובדות אילו שהן זכויות ליום עבודה מקוצר (נגמרו לנו ימי החופש), או הקלות או הטבות או משהו?

נורמה משיבה:

לפי מיטב ידיעתי, רק תושבי קו העימות (חיפאים וצפונה) זכאים להישאר בבית על חשבון המדינה על מנת לטפל בילדים. אם את לא בקו העימות את אמורה לשאת בנטל לבדך. המעסיק לא אשם שיש מלחמה.
איתך בגורל המכביד תושבי צפון שהוציאו עשרות אלפי שקלים על בתי מלון במרכז, חיילים שצריכים לרכוש לעצמם ציוד ומזון, בעלי עסקים הסופגים הפסדים קשים ולא מפוצים. ובכל זאת חייבת לתת לך איזושהי אחיזה אופטימית: עכשיו או אחרי המלחמה את יכולה לבדוק אפיקי תביעה לפיצוי בגין נזקי מלחמה לביטוח הלאומי או למס רכוש.

הארכת חופשת לידה וכוונת התפטרותנון שואלת:

מחר יש לי פגישה עם הבוס לגבי כוונותי להמשך. אני רוצה להאריך את חופשת הלידה ואח"כ לעזוב. אין לי כוונה לספר לו על החלק השני..
מה המשמעות מבחינה משפטית. אני בתפקיד יחסית בכיר. השאירו לי את הרכב בחופשת לידה. בחופשת לידה הקודמת הארכתי בחודש, והשאירו לי את הרכב. השאלה האם זה בסדר מה שאני הולכת לעשות?
מה המשמעויות הכספיות?

נורמה משיבה:

אשה שעד יום הלידה צברה וותק של שנתיים במקום העבודה זכאית להאריך את חופשת הלידה שלה עד לרבע מתקופת הוותק אך לא יותר משנה. הארכת חופשת לידה היא חופשה ללא תשלום. אם בפעם הקודמת השאירו לך רכב וטלפון לחודש אולי גם הפעם יעשו כן. לגבי סיום העבודה - עלייך לנהוג בתום לב ולהודיע בתזמון מתאים. אם את מתכוונת להישאר בבית עם התינוק את זכאית לתנאי פיטורים.

חישוב דמי חופשת הלידההריונית פעם ראשונה שואלת:

אני אמורה ללדת בסוף מרץ והתכנון הוא לעבוד עד שבועיים שלושה לפני הלידה
יוצא לי שהמשכורת האחרונה שלי תהיה יותר קטנה מהמשכורת הרגילה שקיבלתי במשך שנתיים
השאלה שלי היא לפי איזו משכורת אני אקבל את הכסף של חופשת הלידה?

עו"ד משיבה:

זה לא משנה. מסתכלים על המשכורת החודשית ועל אחוזי המשרה. והרי מי שיולדת בתחילת חודש ומקבלת עשירית משכורת - את חושבת שמשלמים לה דמי לידה ופחתים?

דמי לידה לאבצריכה עזרה שואלת:

אני מובטלת (3 שנים בבית) וילדתי לא מזמן האם מגיע לבעלי חופשת לידה? מי מתמצא ויודע?

עוד-שין משיבה:

האב יכול להחליף את בת זוגו. דמי חופשת לידה עבור אבא

מעבר עבודה בזמן הריון והשלכה על חופשת הלידהגבי שואלת:

אני בחודש שני להריון. עובדת כרגע אבל יש לי הצעת עבודה אחרת - מאוד מפתה והם רוצים אותי מיידית ולמרות ההריון, אם אני הולכת על זה, אני מפסידה מבחינת חופשת לידה?

עוד-שין משיבה:

מבחינת דמי לידה שמעניק הביטוח הלאומי בשנים עשר השבועות, הרי שאין לך בעיה, שהרי יש לך רצף. אולם, חוק עבודת נשים קובע כי אישה יכולה להאריך את חופשת הלידה על חשבונה ללא תשלום (חל"ת) על פי הותק במקום העבודה. אם תעברי לעבודה חדשה, לא יהיה לך ותק ועל פי החוק לא תוכלי להאריך, אלא אם כן תסכמי איתם מראש על הארכה, כעת, עוד בטרם המעבר (עכשיו כח המיקוח שלך טוב יותר).
ולענין הפיטורין, אכן ניתן לפטר עובדת חדשה (עד חצי שנה) ללא צורך בהיתר ממשרד העבודה. אם תקבלי הבטחה מהם בכתב שהם לא יעשו זאת ושהם מודעים להריונך, אז לא צריכה להיות בעיה.

גובה גימלת שמירת הריוןבהריון שואלת:

מהו גובה גימלת שמירת הריון? כמה זה כיום בפועל? והאם זה פוגע בחישוב דמי לידה?

עוד-שין משיבה:

זוהי גמלה אינדבידואלית, המשולמת לך על פי ממוצע שכרך בשלושת חודשי עבודתך האחרונים טרם השמירה. אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק (כיום כ 7,000 ש"ח). למיטב ידיעתי לא אמור לפגוע בדמי הלידה.

חוק עבודת נשים, פיטורין בתחילת הריון


שואלת עבור חברה:

בחודש השני להריונה עבדה ברציפות כ-8 ח` ואתמול הודיעו לה שהיא מפוטרת על בסיס חוסר שביעות רצון של המעסיק. האם היא זכאית לפיצויים כלשהם בכלל ובפרט בשל היותה בהריון?

עוד שין משיבה:

חוק עבודת נשים אוסר פיטורין של אשה הרה אם עבדה לפחות 6 חודשים במקום עבודתה, אלא בהיתר מפורש ממשרד העבודה. החוק חל על מקומות עבודה שבהם יותר מששה עובדים. לא משנה מה הנימוק שנתנו לה (בודאי שלא יגידו לה את מפוטרת כי את בהריון). זה בניגוד לחוק ויש לה עילת תביעה מוכרת בענין זה. הקושי הוא בתוצאה... מי רוצה להשאר אצל מעביד כזה, מצד שני אפשר גם לקבל פיצוי ויכול להיות שגם זה טוב, אולם אז יש קושי לקבל דמי לידה.

לגבי ידיעת המעביד, על פי החוק אין רלבנטיות לידיעת המעביד. (חוק עבודת נשים הוא חלק מחוקי המגן שתפקידם להגן על העובדים) הקושי הוא שזה כמובן טיעון טוב מצד המעביד ויכול להקל עליו לקבל את ההיתר ממשרד העבודה. עוד דבר, צריך לראות- אם נשכר מישהו/י אחר במקום ההרה סימן שהנימוק של קיצוצים (שהיה נפוץ בעבר) הוא לא טוב, מבחינה זאת מעביד מתוחכם יותר יאמר שאינו מרוצה מהעובדת, במקרה כזה אם יש העלאות שכר/מכתבי הערכה/דו"ח לטובת העובדת אז יקשה על המעביד לבסס את הטיעון.

חופשה ללא תשלום והשפעתה על דמי לידהמיכל שואלת:

אני נמצאת בתחילת החודש השמיני להריוני. מסיבות אישיות (לא רפואיות) אני מעוניינת לקחת חופשה ללא תשלום ממקום עבודתי (מזה כשנתיים) עד ללידה. האם העובדה שלא אקבל משכורת בחודשיים אלו תפגע בגובה דמי הלידה המגיעים לי? תודה רבה מראש.

ציונה מויצ"ו משיבה:

התקופה הקובעת היא 10 חודשים מתוך 14 או 15 מתוך 22
אם יש לך תלושי משכורת על התקופות האלו, די בכך למלא אחר תנאי הזכאות
הכוונה למשכורות האחרונות על פיהן נקבכע גובה המענק.
אשמח להשיב על כל שאלה נוספת בנושא מחר יום ד` במשרדי 03-6123990

זכויות נשים לאחר לידהאם שואלת:

מבקשת לדעת למשך כמה זמן לאחר לידה ניתן לעבוד שעה פחות ביום. בנוסף, אם אני מעוניינת להאריך את חופשת הלידה שלי מעבר ל-12 השבועות הקבועים בחוק מתי עלי להודיע זאת לבוס?

עוד-שין משיבה:

חוק עבודת נשים מטפל בשאלות שאת מעלה:
1. החוק קובע "שעת הנקה" 4 חודשים מתום חופשת הלידה. חופשת הלידה מוגדרת 12 שבועות כך שבפועל מדובר על כמעט 7 חודשים. זה נכון לגבי מי שעובדת משרה מלאה. להבנתי, לגבי משרה חלקית הכל באופן יחסי (חצי משרה- חצי שעה. אגב, בשירות המדינה מוארכת "שעת ההנקה" עד לתקופה של שנה.

2. החוק קובע הארכת חופשת לידה לפי המפתח הבא: אם עבדת לפחות 24 חודשים באותו מקום, את זכאית להעדר כרבע ממספר החודשים בו עבדת ובלבד שלא תעברי 12 חודשים.

מתי להודיע? החוק לא קובע. זו שאלה של אתיקה. אם מקום העבודה יקר לך והיחסים עם המעביד חשובים לך, נראה לי שרצוי להודיע מוקדם ככל האפשר על מנת שהוא/היא יוכלו לתכנן. מאידך, כמי שסיימה לא מזמן חופשת לידה מוארכת, קשה לצפות כמה זמן נרצה/נוכל להיות בבית.


זכויות מטפלת, חובות המעביד, ימי חופשה, ערבי חג וחול המועד ותשלומים עבור ביטוח לאומימתעניינת שואלת:

רציתי לברר מה בדיוק הזכויות של המטפלת ? כמה ימי חופש מגיעים לה? איך החופשים בערבי חג ? מה לגבי חול המועד ופסח ? מה לעשות במקרה שהיא לא רוצה שנשלם עבורה בטוח לאומי.
האם צריך לתת לה את יתר הזכויות?

עוד שין משיבה:

ישנן מספר הפרשות חובה על פי חוק (כאשר הטיפול בביתך):
1. ביטוח לאומי- 7.25%- מהשכר(מתוך זה המטפלת אמורה לשלם 2%)- עליך לשלם פעמים בשנה, השוברים נשלחים על ידי המוסד לאחר שעליך לדווח עם תחילת עבודת המטפלת ולמלא טופס עבור עובדת במשק בית (כן, אותו טופס למטפלת ולעוזרת).
2. חופשה שנתית- בארבע השנים הראשונות מגיעים 14 ימי חופש כולל שישבת, אם המטפלת עובדת במשרה חלקית, גוזרים את החלק היחסי של ימי החופש.
3. הבראה- עובד שהשלים שנת עבודה,זכאי לדמי הבראה בתעריף יומי קבוע (כיום 306 ש"ח),המתעדכן פעם בשנה: לשנה הראשונה - 5 ימים, שנייה ושלישית - 6 ימים,דמי הבראה נהוג לשלם בחודשים יוני או יולי. מטפלת לענין זה היא כמו כל עובד, אם זו השנה הראשונה אצלך צריך לשלם לה סה"כ 1,530 ש"ח, כאמור, הנוהג יוני-יולי, כך שתוכל לנצל בחופשת הקיץ, אם תרצה.

4. פיצויי פיטורים- לאחר שנה, מגיע לה שכר של חודש נוסף כפיצוי. פיטורין בסמוך לתום השנה יחשבו כנסיון להתחמק מתשלום הפיצוי.

משרה מלאה היא 43 שעות בשבוע.

ולגבי התשלום לביטוח לאומי, הרי שזו חובתה של המעבידה. הרבה מטפלות לא רוצות מאחר שמקבלות גמלה אחרת ולא רוצות להצהיר על עבודה. מטרת ההפרשה לביטוח הלאומי היא לכסות את המעבידים. אם חס וחלילה קורית לה תאונה היא תוכל לתבוע אותך ולכן הביטוח הלאומי אמור לכסות אותך. הפרקטיקה של אי תשלום ביטוח לאומי היא הונאה של המדינה וחושפת אותך לתביעות.

*לצורך הקלת שטף הקריאה של המאמר הסרתי את הברכות וביטויי האמפטיה שלא נעדרו כמעט משום תשובה במקור. עו"דיות יקרות, קבלו התנצלות ושאו ברכה ותודה.