www.leida.co.il   
 

נחשף הקוד לפיצוח שיעור ההתערבויות בלידה בישראל לפי בתי חולים - תקציר תולדות מלחמת השחרור

 מאת: רותי קרני הורוביץ

במסגרת הקורס להכשרת דולות ומדריכות אצלנו בביה"ס אמנות הלידה, מלמדים הרופאים המרצים בשיעורים בנושא התערבויות בלידה את מצגת הנתונים שמפרסמת החברה הישראלית לרפואת אם עובר, הסוקרת בין השאר את התפלגות ההתערבויות העיקריות בלידה לפי בתי חולים בישראל.

מידע זה הוא חיוני עבור ציבור העוסקות במקצועות הסב-לידתיים כאויר לנשימה. דולות ומדריכות להכנה ללידה, מהוות צומת מידע חשוב עבור היולדת, המקבלת לא פעם בעזרתן את אחת ההכרעות החשובות בקשר עם הלידה שלה והיא בחירת מקום הלידה. נתונים על אודות שיעורי ההתערבויות בלידה, הם משמעותיים ביותר עבור ציבור היולדות. לדוגמא, יולדת שרוצה להימנע מחתך החיץ אפיזיוטומיה, רוצה לדעת באיזה בית חולים שיעורי הפרוצדורה האיומה הזו נמוכים במיוחד ומאילו להיזהר. יולדת המעוניינת בלידת ויבק (וגינלית לאחר קיסרי), תרצה לדעת היכן שיעורי הטולק (ניסיונות לילד וגינלית לאחר קיסרי) הם הגבוהים ביותר וכו'.
אלא מאי? שעד היום, היתה מצגת הנתונים החיונית הזו אטומה. נתוני בתיה"ח שהשתתפו בסקירה הסתתרו מאחורי קודים מספריים מ-1-25, לרווחת בתי החולים שלא רצו שייראו להם, ומי שרצתה לדעת נתונים כאלו ואחרים על חדר לידה מסוים, אז רצתה.. לא עוד. בחודש שעבר פניתי אל פרופ' יעקב בר, ראש החברה הישראלית לרפואת אם-עובר, אל האגף לחופש מידע במשרד הבריאות, ואל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בבקשה להסיר את הלוט מן הנתונים. שילמתי את אגרת משרד הבריאות עבור הבירור של שאלותיי אצל הממונה על חופש המידע במשרד, והחלפתי עוד מספר מיילים עקרים עם נמעניי התכתובת. אחסוך את התשובות שקיבלתי בדרך ואקפוץ ישר אל השורה התחתונה שהיא בשורה ענקית עבורנו: הדולות, המדריכות והיולדות כאחד - הנתונים על שיעור הלידות בכל בתי החולים שהשתתפו בסקירה בידינו!!.
יכולתי להניח באמצעות תכנה גרפית את הנתונים על גרף מספרי הלידות, אך אני מעדיפה לקבל את הנתונים באופן רשמי מטעם משרד הבריאות ואז להביאם לפרסום. בינתיים ניתן באופן חובבני לפצח את המצגת באמצעות השוואת מספרי הלידות לגרפים. התוצאות ניכרות בבירור. ניתן לדוגמא לראות כי בבית החולים שערי צדק נערך מספר הלידות הגבוה בישראל, כ-14,000 ומיד לאחריו בסורוקה עם למעלה מ-13,000.
להלן הקוד לפיצוח כל הנתונים, שלא כל בתי החולים מעוניינים שתראו. השוו עם המצגת, ותדעו.
המאבק לדמוקרטיזציה של ידע הלידה בישראל, רשם עוד מערכה מוצלחת במלחמת השחרור של נתוני חדרי לידה בישראל.
 
2010
2011
שיבא
10,798
9,921
רמב"ם
5,007
5,099
אסף הרופא
8,233
8,184
וולפסון
4,359
4,517
רבקה זיו
3,270
3,348
הלל יפה
4,032
4,196
נהריה
5,650
5,456
ברזילי
4,199
4,120
פוריה
2,690
2,628
סוראסקי
11,135
11,357
בני ציון
3,625
3,526
רבין ק.בילינסון
8,920
9,161
סורוקה
13,622
13,748
מאיר
5,952
6,066
קפלן
6,036
6,222
המרכזי בעמק
4,264
4,263
הכרמל
2,877
2,839
יוספטל
832
801
הדסה עין כרם
5,852
6,070
הדסה הר הצופים
4,249
4,250
הסקוטי
2,039
2,019
סנט וינסנט
3,048
3,078
המשפחה הקדושה
1,948
1,924
שערי צדק
13,761
14,574
ביקור חולים
6,072
5,324
אל מקאסד
2,796
2,505
לניאדו
6,409
6,993
מעייני הישועה
10,010
10,295
הסהר האדום
3,063
2,943
בי"ח אלקודס ליולדות
312
443
בית יולדות דג'אני
906
964
 
כאמור, ממשרד הבריאות נמסר כי יעבירו אלי בקרוב לפחות חלק מן הנתונים. כמובן שאפרסם אותם מיד. המשך יבוא.

*רותי קרני הורוביץ היא ראש ארגון הגג של המקצועות הסב-לידתיים בישראל, מנהלת ביה"ס אמנות הלידה להכשרת דולות ומדריכות להכנה ללידה, דירקטור CAPPA-Israel, ממנהיגות תנועת נשים קוראות ללדת למען חופש בחירה בלידה בישראל, מנהלת אתר דולות – אמנות התמיכה בלידה, מנהלת אתר לידה – אמנות הלידה, ומחברת הספר והתקליטור אמנות הלידה – הכנה מנטאלית מטאפיזית להריון, לידה והורות' הניתן להורדה חינם באתר לידה – אמנות הלידה