www.leida.co.il   
 

טיוטת מכתב לראשי מערכת הבריאות ולארגונים הנוגעים בדבר בעניין אלימות מילולית בחדרי לידה בישראל

 מאת: רותי קרני הורוביץ

לכבוד                                                                                                                28.6.12

מנכ"ל משרד הבריאות
ראש ארגון המיילדות
הממונה על ההנחיות המקצועיות במשרד הבריאות
ראש החברה הישראלית לרפואת אם-עובר
ראש האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה 

הנדון: בקשה לנקיטת צעדים למיגור תופעת האלימות המילולית בחדרי לידה בישראל
א.ג.נ;
עצומה הקוראת לעצור את תופעת האלימות המילולית בחדרי לידה בישראל, אשר הופצה באחרונה באינטרנט גרפה למעלה מ-1000 חתימות בתוך זמן קצר ביותר מרגע עלייתה לאויר. העצומה חוברה על ידי אורית הלפגוט, מטפלת ברפואה משלימה ופרח דולות אשר נחשפה לאלימות מילולית (היגדים שליליים) בחדר לידה ולהשפעתם ההרסנית על מהלך לידות.
בעצומה מובאים בין השאר היגדים דוגמת "אין לך סיכוי לעשות לידה טבעית, ראיתי אלף כמוך", "יש נשים שלא צריכות להיות אמהות", "בפעם הבאה תבואי עם פחות שומן ואני אעשה לך אפידורל כמו שצריך", "אצלי בחדר לידה לא בוכים. מובן?".

למותר לציין כי להיגדים אלו השפעה שלילית חמורה הן על מהלך לידות, הן על רמת שביעות הרצון של היולדות והן על היבטים מרחיקי לכת בבריאות המשפחה (התקשרות אם-ילוד, דימוי עצמי של האמא, השלכות רגשיות על תקופת הפוסטפרטום וכו'). רק השבוע התפרסם מחקר שנערך בחדרי לידה בישראל ומצא כי למעלה מרבע מן היולדות חוות סימפטומים פוסט-טראומטיים לאחר הלידה. קשה להאמין כי מקומם של היגדים שליליים נפקד מבין הסיבות לטראומה.
ברצוננו לציין כי בעצומה הובאו גם היגדים חיוביים ומחזקים אשר ברור שיש לעודדם.
כמי שאמונים על קוד ההתנהגות בחדרי הלידה, אמורים משרד הבריאות והגופים הרלוונטיים שמאורגנים תחתיו וכן הקשורים עמו לעצב את תרבות השיח בחדר הלידה מתוך ההבנה שיש לה השפעה דרמטית הן על מהלך הלידה ותוצאותיה, הן על רמת שביעות הרצון של היולדות מן הלידה והן על פניה של מערכת הבריאות, מקצועיותה ותדמיתה כמו גם על התרבות הארגונית שלה.
בשם אורית הלפגוט יוזמת המהלך ובשם תנועת נשים קוראות ללדת למען חופש הבחירה בלידה בישראל ובשם ארגון הגג של המקצועות הסב-לידתיים (הדולות והמדריכות להכנה ללידה בישראל), אנו החתומים מטה פונים אליכם בבקשה לנקוט מיידת בפעולות המתבקשות לאור הדברים.
בין השאר אנו מבקשים שתפיצו את העצומה בכל חדרי הלידה בישראל, באמצעות מנהלי המחלקות וראשי האגפים בצירוף התוויתכם לטיפול בתופעה: מינוי צוותי בדיקה, העברת ימי עיון בנושא (גוף ייעודי הביע נכונות ראשונית לנדב אותם), הקדשת זמן מחלקתי לדיון בתופעה ולמציאת דרכים למיגור שלה, וכן איסוף ויישום של המסקנות שיעלו מכל בתי החולים וגיבושם לכדי הנחייה מקצועית מפורשת בנושא.
אנו רוצים להביא לידיעתכם כי בימים אלו עומד לעלות לאינטרנט טופס 'דיווח על אירוע חריג בחדר לידה הכולל אלימות מילולית' וכי לאור קצב החתימה על העצומה צפוי כי טפסים רבים יישלחו אל הגורמים הרלוונטיים במשרדכם אשר יידרשו טיפול מערכתי ומעמיק בנושא.
בתודה ובברכה,
אורית הלפגוט
תנועת נשים קוראות ללדת – למען חופש הבחירה בלידה בישראל
ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב לידתיים בישראל