www.leida.co.il   
 

מדוע לקחת אפידורל בלידה - שאלון מחקר לצורך עבודת גמר בקורס להכשרת דולות בכירות ומדריכות להכנה ללידה

 מאת: דפי קומרינר

שלום לך,

 
כחלק מעבודת גמר במסגרת לימודי מדריכות הכנה ללידה ודולות, אני עורכת מחקר בנושא לידות עם אפידורל. במידה והשתמשת באפידורל במהלך לידה, אשמח אם תוכלי להקדיש מספר דקות מזמנך למילוי שאלון זה. השאלון אנונימי והנתונים הנאספים משמשים לצרכי מחקר  בלבד.
הינך מתבקשת לענות על כל השאלות. אין תשובות נכונות או לא נכונות. חשוב שמילוי התשובות יהיה נכון לגביך ומייצג אותך ואת דעתך. אם יש לך שאלות במהלך מילוי השאלון אשמח לענות עליהן.
 
אנא עני על השאלות בהתייחסך ללידה הראשונה בה קיבלת אפידורל. למשל, אם ילדת ארבע פעמים, הלידה הראשונה לידה טבעית ללא אפידורל, בשניה ניתוח קיסרי מתוכנן ובשלישית וברביעית קיבלת אפידורל, התייחסי ללידה השלישית שלך שהיא הראשונה בה קיבלת אפידורל.
 
בסיום השאלון אודה לך אם תוכלי להעביר אותו אלי במייל dafi.comeriner@gmail.com
או לפקס: 03-5354596
המון תודה על שיתוף הפעולה.
 
הלידה אליה מתייחס השאלון היא לידה מספר:
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. אחר:__________
 
גילך בזמן הלידה:
 
 1. עד 25
 2. 25-30
 3. 30-35  
 4. 35-40  
 5. 40-45
 
באיזה בית חולים ילדת?
 
           ______________
 
באיזו שנה ילדת?
 
______________
 
האם עשית קורס הכנה ללידה?
 
 1. כן
 2. לא
 
במידה וכן, באיזו מסגרת נערך קורס ההכנה ללידה?
 
 1. בית חולים. באיזה בית חולים?____________________
 2. קופת חולים. באיזו קופת חולים? ___________________
 3. קורס פרטי.
 
כמה זמן לאחר הכניסה לחדר לידה ביקשת אפידורל?
 
 1. עד שעה
 2. שעה עד שלוש שעות
 3. שלוש שעות עד חמש שעות
 4. חמש שעות ומעלה
 5. לא זוכרת
 
באיזו פתיחה היית כשביקשת אפידורל?
 
 1. פתיחה של 3 ס"מ או פחות
 2. פתיחה של 4-5 ס"מ
 3. פתיחה של 5-6 ס"מ
 4. פתיחה של 7-10 ס"מ
 5. לא זוכרת
 
הלידה החלה:
 
 1. באופן ספונטני עם צירים
 2. באופן ספונטני בירידת מים
 3. באופן יזום (השראת לידה)
 
מה הסיבה בגללה החלטת לבקש אפידורל?
במידה ויש יותר מסיבה אחת, אנא דרגי את התשובות על פי העיקריות/ חשיבות שלהן בהחלטה, כש 1 היא הסיבה העיקרית.
 
 1. _____ כך תכננתי מראש
 2. _____ כך מקובל בין חברותיי או משפחתי
 3. _____ הרגשתי שאני לא יכולה לסבול יותר את הכאב
 4. _____ פחדתי שהכאב יגבר עד שלא אוכל להתמודד עימו
 5. _____ בן זוג או מלווה שכנעו אותי לקחת אפידורל
 6. _____ צוות בית החולים הציע שוב ושוב עד שהסכמתי לקבל אפידורל
 7. _____ צוות בבית החולים אמר שזו ההזדמנות האחרונה לקבל אפידורל כי אחר כך יהיה מאוחר מדי או לא יהיה מרדים זמין
 8. _____ זיכרון הכאבים מלידה קודמת
 9. ______אחר (אנא פרטי)___________________________________________
 
 
בזמן ההיריון, כשחשבת על הלידה דמיינת את הלידה באופן הבא (אנא בחרי באפשרות הקרובה ביותר)
 
 1. לידה עם באפידורל
 2. לידה טבעית ללא משככי כאבים
 3. לא תכננתי, רציתי לראות איך ארגיש בזמן אמת
 
האם היו בלידה התערבויות רפואיות נוספות?
 
 1. כן
 2. לא
 
 במידה וכן, אילו התערבויות היו:
 
 1. פיטוצין
 2. לידת ואקום
 3. לידת מלקחיים
 4. ניתוח קיסרי חירום
 5. אחר:________________________
 
 
 
 
האם זכור לך שחתמת על טופס הסכמה לאפידורל?
 
 1. כן
 2. לא
 
האם זכור לך שקראת בעצמך או שהקריאו לך את טופס ההסכמה טרם חתימתך?
 
 1. כן, קראתי בעצמי
 2. כן, הקריאו לי
 3. כן, קראתי והקריאו לי (במשולב)
 4. לא
 
האם ברצונך להוסיף דבר מה?
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________
 
 
 
 
תודה על מילוי השאלון,
 
דפי קומרינר
054-6277727