בלוג פורומים השבוע אינדקס אופנה יוגה גברים וצירים היום שאחרי הצילו צירים תזונה מאמרים חדשות ראשי
 

מהו המעמד המשפטי של הדולה?

 גרסת הדפסה   
 
מאת: ד"ר (לרפואה) ועו"ד שלהב קמחי*

 

יותר ויותר נשים בוחרות בשנים האחרונות להיעזר בשרותיה של דולה, תומכת לידה. רוב השירות שמציעה תומכת הלידה ניתן ליולדת בחדר הלידה שבבית החולים, אך לעיתים הוא מתחיל בליווי האשה ההרה עוד בביתה, מראשית הופעתם של צירים  סדירים, אין ספק כי דולה מקצועית עשויה להפוך את הלידה לחוויה מהנה ומיוחדת, ולעיתים אף להנאה צרופה.

במאמר זה אתייחס למעמדן החוקי של הדולות. האם הן מוגדרות כמטפלות? האם השירות שהן נותנות מוגדר כ"טיפול רפואי"? האם יש ליולדת זכות להכניסן עמה לחדר הלידה? האם חוק זכויות החולה חל עליהן? כיצד הן יכולות לסייע בתקשורת בין היולדת לצוות הרפואי?

בשנת 1996, בעקבות השינויים שחלו בחברה הישראלית ואשר נתנו ביטוים בין היתר בחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובפסיקה, נחקק חוק זכויות החולה.

חוק זה דן, בין היתר, בחובתו של המטפל לתת לכל מטופליו טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית והן מבחינת יחסי האנוש.

נשאלת השאלה, מיהו מטפל?

לפי חוזר המנכ"ל של משרד הבריאות שהוצא בעקבות חקיקת חוק זכויות החולה בשנת 1996, מטפל מוגדר כ: "בעל מקצוע בתחום הטיפול שהוכר כמטפל לעניין חוק זכויות החולה ובכלל זה רופא, רופא שיניים...וכן רשימה נוספת של בעלי מקצועות בריאות, שהוכרו כמטפלים לעניין החוק..."

ונציין כבר עתה, כי הדולה טרם הוכרה כמטפלת לעניין החוק.

אם כך, מהו מעמדה של הדולה?

הדולה מוגדרת למעשה כמלווה אישית של היולדת בחדר הלידה. מכוח חוק זכויות הלידה ליולדת הזכות להכניס עמה את הדולה לחדר הלידה, כל עוד היא אינה מפריעה לפעולתו של הצוות הרפואי.

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 14/03 מסדיר את נוכחות המלווה האישי בחדר הלידה. לפי חוזר המנכ"ל, מלווה אישי, ובכללו הדולה, אינו רשאי להגיש כל טיפול או להתערב בעבודתו של הצוות הרפואי, לרבות התערבות בעבודתן של המיילדות והחלטותיהן המקצועיות.

מהי המשמעות המעשית של חוזר המנכ"ל?

על פי חוזר המנכ"ל אסור לדולה להגיש ליולדת כל טיפול רפואי. אלא שטיפול רפואי מוגדר בחוזה המנכ"ל לצורך חוק זכויות החולה כ"טיפול בעל אופי רפואי או בריאותי, גופני או נפשי, הניתן למטופל על ידי מטפל, בתחום עיסוקו המקצועי לרבות אבחון". מאחר והדולה אינה מוגדרת כמטפלת, ניתן להתחכם ולומר כי ממילא הטיפול שהיא נותנת ליולדת אינו מוגדר כטיפול רפואי.
עם זאת מאחר והדולה הוא מקצוע אקלקטי השואב כלי עבודה מתוך ארגז הכלים של מטפלים, כגון רפלקסולוגים, כדאי לה לנהוג במשנה זהירות בכל מקרה ביישום הכלים המעשיים, משום ששאלת ההרשאה שלה ליישמם אינה בהירה, ואיש אינו מעוניין להפוך לתקדים בבית המשפט בהתנדבות. בנוסף, כדאי לדולות לבטח את עצמן ביטוח אחריות טוב, ולוודא שהוא מקיף באמת את תחומי העיסוק שלהן בפועל.

נראה, כי לא יהיה ספק כי מתן תמיכה נפשית, רוחנית, עידוד, עיסוי עדין בכפות הרגלים, או כל סיוע אחר שאינו בגדר התערבות בניהול הלידה, לא יהיה מוגדר כטיפול רפואי. ברור גם, כי כל התערבות כמו ביצוע בדיקה וגינלית ליולדת או ניתוק ממוניטור תהיה מוגדרת כהתערבות אסורה. במידה ויגרם ליולדת או לעובר נזק כתוצאה מפעולה אסורה כזו, היא תוכל להגיש כנגד הדולה תביעה נזיקית.

על פי חוזר המנכ"ל, אסור לדולה להתערב בעבודתו של הצוות הרפואי. דהיינו, הצוות הרפואי (הרופאים, האחיות והמיילדות בבית החולים) הם בעלי הסמכות בעניין ניהול הלידה. אם רופא מחליט למשל, שזהו הזמן לפקוע קרומים, הרי שהאחריות לתוצאה בעקבות אותה החלטה תהיה מוטלת על כתפי הרופא בלבד.

אלא שבעקבות חקיקת חוק זכויות החולה והפסיקה שלאחריו, על ההחלטות הרפואיות בעת הלידה להילקח בשיתוף מלא של היולדת (בתנאי שהיא מעוניינת ומסוגלת, כמובן). על הרופא והמיילדת לשתף את היולדת בניהול הלידה, להסביר לה על האופציות הטיפוליות, ולקבל את הסכמתה המודעת (דהיינו, הסכמה שניתנה לאחר שהבינה את ההסבר באופן מלא). וכאן יכולה הדולה לסייע. 


תבונת הדיאלוג

להבנתי, לפי חוק זכויות החולה והפסיקה, המצב הרצוי בניהול הלידה הינו ניהול דיאלוג בין היולדת לצוות הרפואי במהלכו תהיה היולדת שותפה לתהליך קבלת ההחלטות. בתור מלווה של היולדת, בעזרת מקצועיותה ונסיונה, יכולה הדולה לתרום לניהול הדיאלוג, ולשפר את איכות השירות לו זוכה היולדת בחדר הלידה.
זאת ועוד, פסיקה תקדימית שניתנה לאחרונה בתביעת רשלנות רפואית חייבה בי"ח מסוים לפצות יולדת שאבדה את רחמה בעקבות קרע שנגרם לה לאחר שימוש בפיטוצין. השופט לא מצא פסול במינונים או חריגות בעצם ניהול הטיפול הסביר, אלא בכך שליולדת לא ניתן המידע כי מתן פיטוצין במקרה שלה (לידה נרתיקית לאחר קיסרית) עלול להגרם לה קרע ובעקבותיו דמום שיוביל לניתוח חירום ולאבדן הרחם והיכולת להרות שוב.
לו היתה נמצאת במקום דולה מוכשרת, שהיתה מעודדת דיאלוג בין הצוות ובין היולדת, והיתה מבקשת מהצוות להסביר ליולדת על הסיכונים שבמתן הטיפול, יתרונותיו וחסרונותיו ועל האלטרנטיבות, ייתכן שאותה אשה לא היתה מאבדת את רחמה. ומצד ביה"ח, ייתכן שעצם היותה גורם מדובב, במקרה שהאשה היתה מחליטה מדעת להסכים לטיפול, היה ביה"ח מוגן, שכן היה מיידע כראוי ומשאיר את ההחלטה והאחריות המלאה בעקבותיה בידי האשה. על בתי החולים להבין, אם כן, כי נוכחותה של דולה עשויה לקדם את האינטרסים המדיקולגליים שלו, בדיוק כמו את אלו של היולדת.
 
לפקוע או לא לפקוע?
 
ניקח למשל אותה דוגמה לגבי מועד פקיעת הקרומים. אם סבורה הדולה שאין צורך בפקיעת קרומים בשלב זה, למרות שהרופא סבור אחרת, היא בהחלט יכולה, ואולי אף צריכה, לאתגר את היולדת לשאול את הרופא לגבי השיקולים שעמדו בפניו לפקוע את המים באותו מועד, ואף לנהל (באופן מנומס ונעים) דיאלוג עם הרופא ו/או המיילדת. אם עדין אין הסכמה, ושיקולי הצוות הרפואי נראים לדולה מוטעים, עליה ליידע את היולדת כי זכותה לקבל חוות דעת שניה מרופא נוסף, ואף להמליץ לה על כך. עם זאת, אל לה לדולה לקבל את ההחלטה, או להשפיע על היולדת לקבל את ההחלטה, בניגוד לעמדתו של הצוות הרפואי.

יש לזכור, כי היולדת, אותה משרתים הן הצוות הרפואי והן הדולה, נוכחת בחדר ושומעת את הדיון עליה ועל התינוק שלה, דיון שהשלכותיו לעיתים הרות גורל. לפיכך, יש לנהל את הדיאלוג בצורה הנכונה והראויה, שתשיג את המקסימום האפשרי ועם זאת לא "תגרום לפאניקה" או תפגע בדרך אחרת ביולדת.

ולסיכום

נכון שלפעמים נשמעות צרימות במהלך ה"היתקלות" בין הדולות לצוות הרפואי בחדר הלידה. יש לזכור כי הנחת היסוד היא שהצוות הרפואי והדולה חולקים אינטרס אחד משותף חשוב ביותר, והוא העומד, או אמור לעמוד, נגד עיניהם – טובתה של היולדת והתינוק שבדרך.

הדרך, בעיני, לצמצם את הצרימות, ולהעניק ליולדת את השירות המיטבי, הינה ליצור דיאלוג נעים ונוח ולא להילחם. פעמים רבות ה"איך" חשוב לא פחות מה"מה". חשוב אופן ניהול השיח. ככל שיהיה ידידותי ונינוח יותר, ולא באופן של "ניהול מלחמה" כך הסיכוי להשיג את התוצאה המיטבית עבור היולדת, הינו הגבוה ביותר.

לפורום רשלנות רפואית עם ד"ר עו"ד שלהב קמחי

*
הכותבת הינה רופאה ועורכת דין, ועוסקת בייצוג אנשים פרטיים, לרבות יולדות, שנגרם להם נזק בעקבות רשלנות רפואית.
 

 
 

הרשמה לניוזלטר

קבלו עדכונים והטבות
כל ראשון לחודש למייל
דואר אלקטרוני
שם
 
לגיליונות קודמים
לאינדקס לידה - הגדול במדינה
כל הזכויות שמורות לאמנות הלידה © יצירת קשר     תקנון ותנאי שימוש