www.leida.co.il   
 

הנקה - שאלות נפוצות

 מאת: דיאנה*

 

 

קישור למאמרים בפורום:
-----------------------------

הנקה מוצלחת - מאמר ועמוד הבית של מדור ההנקה באתר - ענבל לוטם


הפניות להודעות ודיונים בפורום
----------------------------------------------

צהבת היילוד והנקה

http://www.leida.co.il/reply.asp?rep=56683


זרם חזק מדי של חלב שגורם לתינוק להשתנק

http://www.leida.co.il/message.asp?qt=7814


שיאצו בהנקה והגברת כמות החלב


http://leida.co.il/message.asp?qt=6905

כניסה להריון בהנקה


http://leida.co.il/message.asp?qt=6904


http://leida.co.il/message.asp?qt=6020


גמילה


http://www.leida.co.il/message.asp?qt=2656


http://leida.co.il/message.asp?qt=6293

הרדמה בהנקה


http://leida.co.il/message.asp?qt=6293


הנקה בנסיעה


http://leida.co.il/reply.asp?rep=26436


http://leida.co.il/reply.asp?rep=36089


הנקה בשכיבה

הסבר של דיאנה (+הסבר של ענת ב באותו הדיון)

http://leida.co.il/reply.asp?rep=19382

הסבר של אלן:

http://www.leida.co.il/reply.asp?rep=14378

של ליא:

http://www.leida.co.il/reply.asp?rep=11348

של תיתי:

http://www.leida.co.il/reply.asp?rep=14275

של איילת:

http://www.leida.co.il/reply.asp?rep=14289


הנקת תאומים


http://leida.co.il/message.asp?qt=3466

הנקת לילה לתאומים

http://leida.co.il/message.asp?qt=6633

הנקת תאומים אחרי ניתוח קיסרי

http://leida.co.il/message.asp?qt=4092


ביוץ/מחזור ראשון לאחר הלידה בזמן הנקה


http://leida.co.il/message.asp?qt=3284


הנקה בהריון


http://leida.co.il/message.asp?qt=6537


http://leida.co.il/message.asp?qt=4275


http://leida.co.il/message.asp?qt=428

הנקה בזמן מחלה


http://leida.co.il/message.asp?qt=5278


http://leida.co.il/message.asp?qt=6236


http://www.leida.co.il/message.asp?qt=1410


הנקה אחרי ניתוח קיסרי


http://leida.co.il/message.asp?qt=1709


http://leida.co.il/message.asp?qt=5150


http://leida.co.il/message.asp?qt=102

נוגדנים העוברים בהנקה


http://leida.co.il/message.asp?qt=6542

סיפורי הנקה

בייב:

http://leida.co.il/reply.asp?rep=42336

רותמית:

http://leida.co.il/message.asp?qt=5371

זהר:

http://www.leida.co.il/message.asp?qt=8249

שחר ב:

http://www.leida.co.il/message.asp?qt=8363


שאיבת חלב (טיפים לשאיבה, מתי לשאוב וכו`)


http://leida.co.il/message.asp?qt=1628


http://leida.co.il/message.asp?qt=5775


http://leida.co.il/message.asp?qt=4670


http://leida.co.il/message.asp?qt=2694


http://leida.co.il/message.asp?qt=6049


חלב שאוב (איחסון, כמויות, חימום וכו`)


http://leida.co.il/message.asp?qt=4521


http://leida.co.il/message.asp?qt=5714


http://leida.co.il/message.asp?qt=5852


http://leida.co.il/message.asp?qt=2505


הפסקת הנקה זמנית (נסיעה, ניתוח וכו`)


http://leida.co.il/message.asp?qt=4027

שילוב בקבוק


http://leida.co.il/message.asp?qt=3404


http://leida.co.il/message.asp?qt=5444


http://leida.co.il/message.asp?qt=4997


http://leida.co.il/reply.asp?rep=46615


משאבות חלב שונות


http://leida.co.il/message.asp?qt=6732


http://leida.co.il/message.asp?qt=4830


http://leida.co.il/message.asp?qt=3867


http://leida.co.il/message.asp?qt=2740


http://www.leida.co.il/message.asp?qt=3867


תוספת מים


http://leida.co.il/message.asp?qt=1224


http://leida.co.il/reply.asp?rep=16493


התינוק כל היום יונק


http://leida.co.il/message.asp?qt=1224

יציאות של תינוק יונק


http://leida.co.il/message.asp?qt=1224

מעבר מצד לצד


http://leida.co.il/reply.asp?rep=37177&qt=5882

דלקת/אודם בשד


http://leida.co.il/message.asp?qt=4872


http://leida.co.il/message.asp?qt=1750


http://www.leida.co.il/message.asp?qt=2817


http://www.leida.co.il/message.asp?qt=7857
- התשובה האולטימטיבית של ענבל ל

פטריה


http://leida.co.il/message.asp?qt=4155


http://leida.co.il/message.asp?qt=4455


http://leida.co.il/message.asp?qt=3220


http://leida.co.il/message.asp?qt=2876


סדקים


http://leida.co.il/message.asp?qt=4455


קפיצת גדילה


http://leida.co.il/message.asp?qt=5500


http://leida.co.il/message.asp?qt=5056


http://leida.co.il/message.asp?qt=3701


"אין מספיק חלב"


http://leida.co.il/message.asp?qt=5056


http://leida.co.il/message.asp?qt=3701

הפסקות גדולות בין הנקות - שנת לילה רציפה מוקדמת


http://leida.co.il/message.asp?qt=6593

ייבוש החלב


http://leida.co.il/message.asp?qt=3259


http://leida.co.il/message.asp?qt=1295


http://leida.co.il/reply.asp?rep=5528


נשיכות


http://leida.co.il/message.asp?qt=6515


http://leida.co.il/message_focus.asp?q_id=4379&r_id=25739


http://www.leida.co.il/message_focus.asp?q_id=3490&r_id=19501

הגברת כמות החלב


http://leida.co.il/message.asp?qt=7181


http://leida.co.il/message.asp?qt=4192


http://leida.co.il/reply.asp?rep=22664


שביתת הנקה


http://www.leida.co.il/message.asp?qt=3059


http://www.leida.co.il/message.asp?qt=5810


http://www.leida.co.il/message.asp?qt=4902


http://www.leida.co.il/message.asp?qt=1410

חזיית הנקה יפהפייה מכותנה
מקורות נוספים
------------------

אתר באנגלית על שאיבה
כולל שאלות נפוצות על שאיבה ואחסון חלב, פורום שואבות ועוד


פורום תמיכה בהנקה בתפוזפורום יעוץ הנקה של אסתר גרוניס בתפוזפורום הנקה של אלן שיין באתר doctors


פורום הנקה באתר blife
(בהנהלת מדריכות הנקה, לא יועצות הנקה מוסמכות)

בחזרה לפורום אמנות הלידה